Διάλεξη

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Ομιλητής
Κωνσταντίνος Νεοχωρίτης
Ίδρυμα
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τίτλος
The Chemical Space of Multicomponent Reactions: A superior tool to explore novel, advanced materials
Χώρος
Εξ αποστάσεως. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο παρακολούθησης.
Ώρα
16:00
Γλώσσα
Αγγλικά
Περίληψη

Humanity needs a universal access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Novel, advanced materials is the key to this direction. Multi-Component Reactions (MCRs) is the process that enables building complex products in a single operation from three or more reactant starting molecules. MCRs are very often tagged as atom economic, step efficient with high exploratory power regarding chemical space. In the context of sustainable chemistry, the design and development of sequences allowing highly selective access to elaborated molecular scaffolds while combining structural diversity with eco-compatibility are great challenges for organic chemists. The rapid and easy access to biologically or material-relevant compounds by MCRs and their scaffold diversity (more than 700 different scaffolds) have been recognized by the synthetic community both in industry and academia as a preferred method to design and discover compounds with an increasing number of applications. We will discuss recent advances in MCR and their use for the synthesis of libraries of compounds relevant to organic (super)conductors, photovoltaics and optics.

Για προσεχή colloquia, παρακαλώ δείτε το http://www.materials.uoc.gr/el/colloquia