Ανακοινώσεις Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - 2020

28 Μαΐου 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Ο/Η φοιτητής/τρια που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις μαθημάτων που δίνονται με απομακρυσμένη πρόσβαση δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρακάτω κείμενο:

"Η συμμετοχή μου στις εξετάσεις του Ιουνίου 2020 προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των όρων διεξαγωγής της ψηφιακής εξ αποστάσεως εξέτασης και επιτήρησης, για τους οποίους και έχω ενημερωθεί πλήρως από το διδάσκοντα του μαθήματος.

Κατά τη συμμετοχή μου στην εξ αποστάσεως εξέταση δεν θα χρησιμοποιήσω καμία βοήθεια από τρίτους, ούτε θα εκμεταλλευτώ την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή πληροφόρησης ή διδακτικό υλικό με οποιοδήποτε τρόπο, ψηφιακό ή μη, ενώ θα χρησιμοποιήσω αποκλειστικά και μόνο τις γνώσεις που έχω κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας εξέτασης."


28 Μαΐου 2020

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019-2020 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Ανακοινώνεται ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν, οι εξετάσεις των μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου 2020 (κανονικής και εμβόλιμης) θα γίνουν είτε με προσωπική παρουσία είτε από απόσταση.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων (κανονικής ή εμβόλιμης εξεταστικής) φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις, θα απαιτηθούν εκ μέρους σας, επιπλέον ενέργειες: Όσοι φοιτητές είναι ήδη εγγεγραμένοι μέσω StudentsWeb, στα παραπάνω μαθήματα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να υποβάλλουν την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ μέχρι την Τρίτη 2/6/2020 μέσα από την πλατφόρμα https://teleclass.materials.uoc.gr ως εξής:

 1. Συνδέονται στην πλατφόρμα με το όνομα χρήστη (π.χ. mst9999) και τον κωδικό που γνωρίζουν.
 2. Εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιήσει άλλη φορά την πλατφόρμα το σύστημα θα τους ειδοποιήσει και θα τους προτείνει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής. Στη συνέχεια,
  • οι φοιτητές του ΤΕΤΥ επιλέγουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ "Πιστοποίηση μέσω του κεντρικού καταλόγου του ΠΚ για τα μέλη του ΤΕΤΥ". Αν δεν το καταφέρουν, επικοινωνούν με τον κ. Στεφανάκη για περαιτέρω βοήθεια.
  • οι φοιτητές άλλων τμημάτων επιλέγουν το "Δημιουργία νέου λογαριασμού"
  ενώ στην επιλογή "Κατηγορία" επιλέγουν "Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ"
 3. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πέραν του ιδρυματικού. Όσοι λογαριασμοί έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν να παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα είτε θα διαγραφούν είτε θα διορθωθούν (όπου αυτό είναι δυνατό).
 4. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, οι φοιτητές συνδέονται με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια:
 5. Επιλέγουν «Εγγραφή σε μάθημα».
 6. Επιλέγουν «Προπτυχιακό» ή «Μεταπτυχιακό» ανάλογα.
 7. Επιλέγουν το «Εξάμηνο» που διδάσκονται κανονικά τα μαθήματα.
 8. Επιλέγουν τα επιθυμητά μαθήματα του εξαμήνου.
 9. Επιλέγουν «Επιστροφή»
 10. Τα βήματα 5 – 9 επαναλαμβάνονται για κάθε διαφορετικό εξάμηνο που ανήκουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.
 11. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ εισερχόμενοι σε αυτόν και ελέγχοντας τα μαθήματα που έχετε δηλώσει.

ΠΡΟΧΟΧΗ: Όσοι δεν δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις με τον παραπάνω τρόπο, ΔΕΝ θα μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτές ανεξάρτητα αν είναι ήδη εγγεγραμένοι στο μάθημα από την αρχή του εξαμήνου!!!

Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια, απευθυνθείτε στον κ. Στεφανάκη.


19 Μαΐου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2020 προγραμματίζεται περί τα μέσα του Ιουνίου. Η πλειοψηφία των εξετάσεων θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά ενδέχεται κάποια μαθήματα να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία (θα ανακοινωθεί).

Ανεξαρτήτως από τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης (φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά), δικαίωμα στις εξέτασεις θα έχουν μόνον οι ήδη εγγεγραμένοι στα μαθήματα φοιτητές καθώς και οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε μαθήματα για εξέταση στην εμβόλιμη. Νέες εγγραφές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Προϋπόθεση για να εξεταστούν οι παραπάνω φοιτητές στα μαθήματα είναι να κάνουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εξετάσεις του μαθήματος. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εξετάσεις θα ανακοινωθούν, πιθανότατα έως την ερχόμενη Δευτέρα, για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματός μας καθημερινά.


6 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση σχετικά με τα εργαστηριακά μαθήματα

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερωτικών ανακοινώσεων τονίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας για την εκτέλεση των Εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος. Όμως δεδομένου των συνθηκών και κυρίως του ιδιαιτέρως περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης των πειραμάτων και της δυσκολίας έγκαιρης εξασφάλισης των απαιτουμένων συνθηκών ασφαλούς (από πλευράς υγιεινής) παρουσίας των φοιτητών στους εργαστηριακούς χώρους αποφασίζεται η έναρξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και στα Εργαστηριακά Μαθήματα για το παρόν ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Καλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται εφεξής και συνεχώς από τις ιστοσελίδες των σχετικών μαθημάτων για την πορεία της εκτέλεσης των ασκήσεων και γενικότερα για τους όρους παρακολούθησης και συγγραφής των εργαστηριακών αναφορών.


13 Απριλίου 2020

Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44726/Ζ1/9.4.2020 οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν με κατ' οίκον παράδοση τα συγγράμματά τους, θα πρέπει να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Η προθεσμία είναι από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Ολοι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δηλώσεις συγγραμμάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ανεξαρτήτως εάν οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα από το προηγούμενο εξάμηνο.

Τα παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα του προηγούμενου εξαμήνου θα πρέπει να επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη αμέσως μόλις επαναλειτουργήσουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Δείτε την εγκύκλιο.


11 Απριλίου 2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών συγγραμμάτων

Δείτε τις οδηγίες μεταφόρτωσης.


10 Απριλίου 2020

Συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου 2020

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου, η οποία και θα διεξαχθεί παράλληλα με την τακτική εξεταστική, θα πρέπει να το δηλώσουν κάνοντας νέα αίτηση έως και την Τετάρτη 22/4/2020, μέσω του students web, και στις σημειώσεις να γράψουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη.

Τα μαθήματα που εξετάζονται στην εμβόλιμη αφορούν μόνο τα Υ και ΕΥ χειμερινού εξαμήνου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική είναι οι παρακάτω:

 • Να είστε από 5ο έτος και πάνω (9ο εξάμηνο και πάνω) και
 • Να έχετε εξασφαλίσει 200 ects.

10 Απριλίου 2020

Ανακοίνωση για τα εργαστηριακά μαθήματα του ΤΕΤΥ

Λόγω αναγκαιότητας φυσικής παρουσίας για την εκτέλεση των πειραμάτων τα Εργαστήρια Χημείας, Φυσικής ΙΙ και Στερεών Υλικών θα αναπληρωθούν ταχύρρυθμα και κατά προτεραιότητα μετά την επανέναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


3 Απριλίου 2020

Τροποποίηση διακοπών Πάσχα

Με απόφαση της Συγκλήτου, κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα, οι ημέρες που πραγματοποιούνται μαθήματα είναι οι ακόλουθες: 13, 14, 22, 23, 24 Απριλίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται μαθήματα συγκεκριμένες ημέρες, είναι στην κρίση του διδάσκοντα να κάνει μάθημα η όχι, για να καλύψει τυχόν καθυστέρηση.


31 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Η Επιτροπή Αξιολόγησης σας ενημερώνει ότι από την 1η Απριλίου 2020 ξεκινάει η ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2020.

Η υψηλή συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση αυξάνει τη βαρύτητα των αποτελεσμάτων και συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. Ως εκ τούτου, σας προτείνουμε να συμμετάσχετε όλες/όλοι, όσες/οι παρακολουθείτε την διδακτική διαδικασία, στην εν λόγω δράση.

Προκείμενου να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση, θα λάβετε στο ιδρυματικό σας e-mail ένα κουπόνι για κάθε μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει μια διεύθυνση URL και έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων, μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο 2020). Επίσης, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον/οια φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Επιτροπή Αξιολόγησης


27 Μαρτίου 2020

Τηλεδιδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων

Από την Δευτέρα 30 Μαρτίου τα Θεωρητικά μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μαθημάτων. Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες θα αναφέρονται στις ιστοσελίδες των μαθημάτων ή/και θα αποστέλλονται στο ιδρυματικό email των εγγεγραμμένων φοιτητών. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρξει ανακοίνωση αργότερα.

Τα περισσότερα μαθήματα θα γίνουν μέσω του συστήματος τηλεδιδασκαλίας που προσφέρει το ΤΕΤΥ. Για να συνδεθείτε, πρέπει να έχετε pc (σταθερό ή φορητό) ή tablet/smartphone, σύνδεση στο internet, ηχεία ή ακουστικά. Το μικρόφωνο είναι αναγκαίο αν θέλετε να θέσετε προφορικές ερωτήσεις στο διδάσκοντα, αλλιώς οι ερωτήσεις σας θα είναι γραπτές. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε σχετικά καινούργια έκδοση του Mozilla Firefox ή του Google Chrome. Για βοήθεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video.

Στις ιστοσελίδες των μαθημάτων ή/και στο ιδρυματικό σας email θα μπορείτε να βρείτε το link για την παρακολούθηση κάθε μαθήματος.


13 Μαρτίου 2020

Νέα ανακοίνωση για την απονομή πτυχίων

Η προγραμματισμένη ατομική επίδοση των πτυχίων / μεταπτυχιακών διπλωμάτων/ διδακτορικών που ήταν προγραμματισμένη για τις 27.3.2020 αναβάλεται ξανά, λόγω αναστολής της λειτουργίας του ιδρύματος.

Όλοι οι απόφοιτοι θα λάβουν στο ιδρυματικό τους e-mail ένα σκαναρισμένο αντίγραφο για να το έχουν για οποιαδήποτε χρήση και η απονομή του αυθεντικού πτυχίου θα ανακοινωθεί με νεώτερη ανακοίνωση όταν θα επανέλθει η λειτουργία του ιδρύματος.


12 Μαρτίου 2020

Ακύρωση ορκωμοσίας νέων πτυχιούχων της 27/3/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 27.3.2020 τελετή απονομής Πτυχίων/Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών/Διδακτορικών, ακυρώνεται για λόγους δημόσιας υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 731/9.3.2020 τ. Β’.

Α) Οι απόφοιτοι μπορούν να παραλάβουν το πτυχίο τους από τη Γραμματεία του Τμήματος την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 από τις 11.00 έως 12.30 μ.μ. χωρίς την παρουσία συνοδού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 113/12.3.2020 επιστολή του ΥΠΑΙΠΘ.

Β) Εναλλακτικά οι φοιτητές που το επιθυμούν, μπορούν να παραλάβουν το πτυχίο τους, στην επόμενη ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί, στις 24 Ιουλίου 2020.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να ενημερώσουν τη γραμματεία με e-mail, για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους.

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αννα Μητράκη

Καθηγήτρια


10 Μαρτίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλιτής
Μιχάλης Γαβαλάς
Τίτλος
Μετρήσεις πόλωσης Spin-Valley σε δισδιάστατο ημιαγωγό WSe2
Χώρος
Αίθουσα Φ2 του Κτηρίου του Τμήματος Φυσικής
Ημέρα και Ώρα
Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα 11:00
Πρόσκληση - Περίληψη

8 Μαρτίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Δήμητρα Γαϊτάνου
Τίτλος
Porphyrin and Aluminum porphyrin-based porous polymer networks for carbon dioxide capture and conversion
Χώρος
Αίθουσα Φ2 του Κτηρίου του Τμήματος Φυσικής
Ημέρα και Ώρα
Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 11:00
Πρόσκληση - Περίληψη

5 Μαρτίου 2020

Οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στην γραμματεία τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00-13.00, για προσωπική τους υπόθεση.

 • Αγγελιδάκης Αντώνιος
 • Αναστασίου Χρήστος
 • Αντωνογιαννάκης Ιωάννης
 • Βακωνάκη Άννα
 • Βασίλα Χρυσάνθη
 • Βουλγαράκη Νατάσα
 • Δατσέρης Ελευθέριος Δημήτριος
 • Δημόπουλος Θεόδωρος
 • Δούκας Στυλιανός
 • Ζαμπετάκη Μιράντα Ερασμία
 • Καραμπίνης Γεώργιος
 • Κόστα Δομνίκη
 • Μάντζιαρη Αθηνά
 • Μαρακομιχελάκη Ελπινίκη
 • Μοδινάκης Γεώργιος
 • Μπαρμπαγιάννη Ουρανία
 • Μποτίλιας Κωνσταντίνος
 • Μπούζη Ορνέλα
 • Μυλωνά Θεοδώρα Χαραλαμπία
 • Ντζιαντζιάς Ιωάννης Μάριος
 • Παπαβασιλείου Χριστόφορος
 • Παπαδόπουλος Άγγελος
 • Παπαϊωάννου Μαρία
 • Πίκου Σουλτάνα Νικολέττα
 • Πουντουράκης Γεώργιος
 • Ρούσσης Ανδρέας
 • Σγαρδώνη Αποστολία -Ραφαέλα
 • Τζερμιά Αθηνά
 • Χατζηνικολάκης Εμμανουήλ
 • Χρυσαφόπουλος Κωνσταντίνος

28 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλητής
Γεώργιος Σιμάτος
Τίτλος
Μελέτη αυτο-οργάνωσης αλειφατικών διπεπτιδίων Αλανίνης – Ισολευκίνης και Ισολευκίνης – Ισολευκίνης σε συστήματα ενός και δύο διαλυτών
Χώρος
Αίθουσα Β2 του Κτηρίου του Τμήματος Χημείας
Ημέρα και Ώρα
Τετάρτη 04/03/2020 και ώρα 13:15
Πρόσκληση - Περίληψη

24 Φεβρουαρίου 2020

Αιτήσεις έκδοσης Πτυχίου

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στη γραμματεία το διάστημα: 28/02/2020 – 06/03/2020.

Από τη Γραμματεία


18 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Ελένη Κόη
Τίτλος
Παραγωγή βιοδιασπώμενου πλαστικού από υπολλείματα τροφών
Χώρος
Αίθουσα Β2 του Κτηρίου του Τμήματος Χημείας
Ημέρα και Ώρα
Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 11:00
Πρόσκληση - Περίληψη

18 Φεβρουαρίου 2020

Δηλώσεις μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020

Οι δηλώσεις των μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15/2/2019 έως 23/2/2019 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και μέχρι 8 μαθήματα. Από το 5ο Έτος σπουδών (10ο εξάμηνο) οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι 10 μαθήματα. Οι παραπάνω ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά.

Η σύνδεση σας στο StudentsWeb γίνεται με username το ιδρυματικό σας mail και password το password που έχετε ορίσει στο ιδρυματικό σας Mail. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Μετά το πέρας της προθεσμίας, θα κλείσει η ηλεκτρονική πρόσβαση στις δηλώσεις.

Η περίοδος αναθεώρησης δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το διάστημα: από 24/2/2020 έως 28/2/2020 και ώρες 11:00 – 13:00. Μετά από αυτό το διάστημα δε μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στις δηλώσεις σας.

Από τη Γραμματεία

Δείτε τη λίστα των προσφερόμενων παιδαγωγικών και από τα άλλα τμήματα μαθημάτων.


17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Σοφία Κουτάντου
Τίτλος
Μελέτη του Πολυμερισμού Διάνοιξης Δακτυλίου του Λακτιδίου προς Σχηματισμό Βιοδιασπώμενου PLA, για την Αξιοποίηση σε Μέθοδο Παραγωγής PLA από Τροφικά Απόβλητα
Χώρος
Αίθουσα Β2 του Κτηρίου του Τμήματος Χημείας
Ημέρα και Ώρα
Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 11:30
Πρόσκληση - Περίληψη

17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Μαριλένα Γιουλούντα
Τίτλος
Μελέτη αυτοοργάνωσης διπεπτιδίων Ala-Ile σε οργανικούς διαλύτες και αλληλεπίδρασή τους με πολυμερή
Χώρος
Αίθουσα Β του Κτηρίου του Τμήματος Βιολογίας
Ημέρα και Ώρα
Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 11:15
Πρόσκληση - Περίληψη

17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Αργυρή Παπαγιαννάκη
Τίτλος
Σύνθεση αμφίφιλων συζυγών πρωτεΐνης-πολυμερούς με στόχο την ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων
Χώρος
Αίθουσα Β2 του Κτηρίου του Τμήματος Χημείας
Ημέρα και Ώρα
Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 10:00
Πρόσκληση - Περίληψη

17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Ομιλήτρια
Μαρία Πετράκη
Τίτλος
Σύνθεση Υβριδικών Νανοαντιδραστήρων Αμφίφιλων Συζυγών Πρωτεΐνης-Πολυμερούς και Μελέτη της Καταλυτικής τους Δράσης
Χώρος
Αίθουσα Σεμιναρίων του Κτηρίου του Τμήματος Χημείας
Ημέρα και Ώρα
Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 13:00
Πρόσκληση - Περίληψη

11 Φεβρουαρίου 2020

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 στην αίθουσα Β2 του κτηρίου Χημείας θα διεξαχθεί το Σεμινάριο Ασφαλείας για τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Τμήματος. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου τουλάχιστον μια φορά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές του Τμήματος. Τονίζεται ότι χωρίς συμμετοχή σε Σεμινάριο Ασφαλείας δεν είναι δυνατή η εγγραφή/παρακολούθηση οποιουδήποτε από τα Εργαστήρια Χημείας, Χημείας Υλικών, Χαλαρής Ύλης και Στερεών Υλικών του Τμήματος.

Όσοι το έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποια από τις προηγούμενες χρονιές (μετά το Φεβρουάριο του 2016 αφότου και διεξάγεται) δεν υποχρεούνται σε εκ νέου παρακολούθηση. Μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού που σας έχει δοθεί από το τμήμα.


4 Φεβρουαρίου 2020

Βοηθοί προπτυχιακών μαθημάτων

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να απασχοληθούν στα παρακάτω μαθήματα ως βοηθοί

Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΥπεύθυνος Καθηγητής
ΕΤΥ-124Εργαστήριο ΧημείαςΜ. Τυλλιανάκης

παρακαλούνται να περάσουν έως 10/02/2020 από τη Γραμματεία του Τμήματος και να το δηλώσουν. Αν ο αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσουν υπερβεί τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων θα γίνει επιλογή.


Ανακοινώσεις όλων των ετών