Ανακοινώσεις Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - 2021

28 Ιανουαρίου 2021

Εγγραφή φοιτητών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης για την παρακολούθηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι για την παρακολούθηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου που επιθυμούν, πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά και στα αντίστοιχα μαθήματα της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης (teleclass) του τμήματος εκτός από τη δήλωσή τους στο StudentsWeb. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τις εγγραφές από σήμερα μέχρι και τη λήξη των δηλώσεων στο StudentsWeb.

Η διαδικασία για την εγγραφή σε μαθήματα είναι η εξής:

  1. Συνδεόμαστε στην πλατφόρμα με τα ιδρυματικά μας στοιχεία (όνομα χρήστη - κωδικός)
  2. Επιλέγουμε "Εγγραφή σε μάθημα"
  3. Επιλέγουμε κατηγορία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών / ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  4. Επιλέγουμε το εξάμηνο που ανήκουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουμε
  5. Επιλέγουμε τα μαθήματα
  6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 4 - 5 αν θέλουμε να επιλέξουμε μαθήματα και από άλλα εξάμηνα

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω μαθήματα πρέπει να δηλωθούν κανονικά και στο StudentsWeb από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους όταν ανοίξουν οι δηλώσεις.


Ανακοινώσεις όλων των ετών