ΕΤΥ-011
Αγγλικά I

Διδάσκουσα

Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts
γραφείο
Γραφείο 202, Κτήριο Διοίκησης ΙΙ (Κοσμητεία).
email
katsampoxaki@uoc.gr
τηλέφωνο
2810 54 5102

Ανακοινώσεις

facebook icon