ΕΤΥ-114
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι

Σελίδα δήλωσης συμμετοχής στην εξέταση

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν με δικό τους laptop να μην εγγραφούν αλλά να έρθουν στο ΠΡΩΤΟ τμήμα.

Αριθμός Μητρώου:
Κωδικός πρόσβασης
(ίδιος με του mail):
Τμήμα εξέτασης: Τμήμα 1 (Πέμπτη 25/1, 09:00-11:00)
Τμήμα 2 (Πέμπτη 25/1, 11:30-13:30)
Τμήμα 3 (Πέμπτη 25/1, 14:00-16:00)
Τμήμα 4 (Πέμπτη 25/1, 16:30-18:30)

Μπορείτε να αλλάξετε την προτίμησή σας όσες φορές θέλετε, δίνοντας ξανά τα στοιχεία σας.

Επιστροφή στη σελίδα του μαθήματος

Εγγεγραμμένοι μέχρι τώρα:

α/αΤμήμα 1Τμήμα 2Τμήμα 3Τμήμα 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30