Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1 (ETY114)

Εργαστήριο 7

Ασκήσεις

 1. Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το αρχείο. Περιέχει 126 βαθμούς εξέτασης φοιτητών σε κάποιο μάθημα, τον καθένα σε ξεχωριστή γραμμή. Οι βαθμοί είναι πραγματικοί αριθμοί μεταξύ 0 και 10. Βρείτε και τυπώστε στην οθόνη πόσοι φοιτητές πήραν 0 και πόσοι έχουν βαθμό στα διαστήματα (0,1], (1,2], ... (9,10].

  Απάντηση: Κώδικας

 2. Το αρχείο ints περιέχει 3590 θετικούς ακέραιους. Αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας (με δεξί κλικ, Save Page As ...). Βρείτε και τυπώστε στην οθόνη τη μέση τιμή τους (πραγματικός αριθμός) και τον αριθμό του αρχείου που είναι πιο κοντά σε αυτή.

  Απάντηση: Κώδικας

 3. Γράψτε πρόγραμμα που θα δέχεται από το πληκτρολόγιο ένα πραγματικό αριθμό x0. Να φροντίσετε ώστε το πρόγραμμα να μην τον κρατά αν δεν είναι στο διάστημα (0,1), αλλά να ξαναζητά αριθμό, όσες φορές χρειαστεί. Κατόπιν, υπολογίστε και τυπώστε στο αρχείο με όνομα random.txt τους πραγματικούς αριθμούς x1, x2, ..., x100, όπου \begin{eqnarray*} x_1 &=& |(100 \ln(x_0))\bmod 1|\;,\\ x_2 &=& |(100 \ln(x_1))\bmod 1|\;,\\ \vdots && \vdots\\ x_{100} &=& |(100 \ln(x_{99}))\bmod 1|\;. \end{eqnarray*} Η έκφραση \(a\bmod 1\) σημαίνει το δεκαδικό μέρος του a και ln(x) είναι ο φυσικός λογάριθμος. Προσέξτε ότι στον υπολογισμό του x1 χρειάζεται ο x0, στον υπολογισμό του x2 χρειάζεται ο x1, κλπ.

  Στην εκτύπωση να κρατάτε 12 δεκαδικά ψηφία.

  Οι αριθμοί που προκύπτουν με αυτή τη μέθοδο είναι ψευδοτυχαίοι στο διάστημα [0,1).

  Υπόδειξη: αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε διάνυσμα για τα xi.

  Απάντηση: Κώδικας