Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1 (ETY114)

Εργαστήριο 8

Ασκήσεις

 1. Να γράψετε συνάρτηση που να δέχεται ως όρισμα έναν πραγματικό αριθμό x και να επιστρέφει την τιμή της ποσότητας e(-x²/2). Να τη χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμά σας για να υπολογίσετε και να τυπώσετε την τιμή της για x=0.3, 1.4, 5.6.

  Απάντηση: Κώδικας

 2. Να γράψετε συνάρτηση που να δέχεται ως όρισμα την ακτίνα ενός κύκλου και να υπολογίζει το εμβαδόν του.

  Απάντηση: Κώδικας

 3. Να γράψετε συνάρτηση που να δέχεται ως ορίσματα τρεις πραγματικούς αριθμούς και να υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων τους. Να τη χρησιμοποιήσετε για την τριάδα (3.2, 5.6, 8.1).

  Απάντηση: Κώδικας

 4. Να γράψετε συνάρτηση που να δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο αριθμό k και να επιστρέφει το παραγοντικό του, k!. Να την καλέσετε για να υπολογίσετε και να τυπώσετε τα 3!, 5!, 7!.

  Απάντηση: Κώδικας

 5. Να γράψετε συνάρτηση που να ελέγχει αν το όρισμά της, ένας ακέραιος αριθμός, είναι πρώτος ή όχι (η ποσότητα που θα επιστρέφει ποιου τύπου είναι;). Να τη χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τους αριθμούς 89, 261, 1511.

  Απάντηση: Κώδικας

 6. Γράψτε συνάρτηση που να επιστρέφει το πόσες φορές εμφανίζεται ένας ακέραιος αριθμός που θα δίνεται ως όρισμα, στο αρχείο rndint [ Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα και μετά "save link as ..." ]. Η πρώτη γραμμή του αρχείου περιέχει το πλήθος των αριθμών που ακολουθούν. Εφαρμόστε τη για τους αριθμούς 5744, 6789, 2774.

  Απάντηση: Κώδικας

 7. Γράψτε συνάρτηση που θα δέχεται ένα ακέραιο όρισμα και θα επιστρέφει ακέραιο αριθμό. Θα αναζητά στο αρχείο rndint τον πρώτο ακέραιο που είναι πρώτος αριθμός. Θα τον αποθηκεύει στο όρισμά της και θα επιστρέφει τη γραμμή του αρχείου στην οποία τον βρήκε (δηλαδή, πόσα READ έκανε). Στο αρχείο η πρώτη γραμμή περιέχει το πλήθος των αριθμών που ακολουθούν. Θα σας βοηθήσει η συνάρτηση που γράψατε σε προηγούμενη άσκηση.

  Απάντηση: Κώδικας

 8. Να γράψετε συνάρτηση που να ελέγχει αν το όρισμά της, ένας θετικός ακέραιος αριθμός, είναι αριθμός Mersenne. Ένας ακέραιος αριθμός k είναι αριθμός Mersenne αν το k+1 είναι δύναμη του 2. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση για να βρείτε τους αριθμούς Mersenne μέχρι το 10000.

  Απάντηση: Κώδικας

 9. Να γράψετε συνάρτηση που να υπολογίζει το ex από τον τύπο \[ e^x \approx \frac{x^0}{0!}+\frac{x^1}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{12}}{12!}\;. \] Να βρείτε με αυτόν τον τύπο τις τιμές του ex για x = 0.5, 1.2, 4.1.

  Απάντηση: Κώδικας