Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-124
Εργαστήριο Χημείας

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
2ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
8
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 10
  • Εργαστήριο: 32
  • Συγγραφή αναφορών: 50
  • Σύνολο: 92

Υπεύθυνοι εργαστηρίου

Μ. Τυλλιανάκης
email
tilman@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394287
2810545058
γραφείο
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
302, κτήριο Χημείας
Ώρες γραφείου
Τρίτη 9-11 (κτήριο Χημείας)
Μ. Στρατάκης
email
mstratakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394291
γραφείο
E112, κτήριο Μαθηματικού
Ώρες γραφείου
Τρίτη 9-11

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Εργαστηρίου
Τρίτη 11:00-15:00 (α΄ τμήμα), Πέμπτη 09:00-13:00 (β' τμήμα), στο εργαστήριο Β-301 του κτηρίου Χημείας.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικές ικανότητες

Κανονισμός Εργαστηρίου

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα για το πολύ μία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις. Περισσότερες απουσίες της μίας έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή της συμμετοχή του φοιτητή για το υπόλοιπο του εξαμήνου και επομένως παρακολούθηση από την αρχή το επόμενο εξάμηνο. Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόμα και με ιατρική ή νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται μια σύντομη προφορική ή γραπτή εξέταση στο πείραμα της ημέρας. Ο βαθμός της εξέτασης συνυπολογίζεται με το βαθμό της αναφοράς.

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι κοινή για όλα τα μέλη την ομάδας και άρα όλα τα μέλη παίρνουν τον ίδιο βαθμό στην αναφορά.

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή μηδενίζονται αυτόματα.

Η αναφορά παραδίδεται την επόμενη εργαστηριακή ημέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προθεσμίας αυτής επιφέρει ποινή ίση με το 20% του βαθμού της αναφοράς. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας από την προθεσμία η αναφορά μηδενίζεται.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα των Εργαστηρίων Χημείας προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού των αναφορών και του βαθμού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Βοηθητικά αρχεία

Υπόδειγμα αναφοράς

Πίνακες για τις αναφορές των πειραμάτων

Οδηγοί πειραμάτων: Για τη λήψη των αρχείων χρειάζεστε το όνομα χρήστη (mst<AM>) και το συνθηματικό (password) που σας έχει δοθεί για το email σας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Οι φοιτητές μετά την εκπόνηση της εργαστηριακής άσκησης έχουν περιθώριο μία εβδομάδα μέχρι να γράψουν την αναφορά του Πειράματός τους. Εκεί περιγράφονται το θεωρητικό υπόβαθρο για το Πείραμα, τα στάδια του Πειράματος, οι μετρήσεις που πάρθηκαν, η επεξεργασία των μετρήσεων και ο υπολογισμός των ζητούμενων από κάθε Πείραμα, σχόλια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν σκοπό να ελέγξουν το επίπεδο κατανόησης της Πειραματικής διαδικασίας και του θεωρητικού υποβάθρου πίσω από το Πείραμα. Η αναφορά συντάσσεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον υπεύθυνο του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου και του βαθμού των αναφορών που παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία