ΕΤΥ-203
Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική—Θερμότητα

Διδάσκoντες

Μανώλης Σπανάκης
email
spanakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810393053
γραφείο
Ε-110 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.
Δημήτρης Στεφανάκης
email
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394009
γραφείο
Ε-108 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
email
dimtheo@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394285
γραφείο
Ε-106 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.

Ανακοινώσεις


Εργαστηριακές Ομάδες - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ασκήσεων

    Τμήμα Δευτέρας 09:00-12:00         Τμήμα Πέμπτης 09:00-12:00         Τμήμα Πέμπτης 12:00-15:00    

Διδακτικό υλικό

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετούν το διδακτικό υλικό που φαίνεται παρακάτω για την ορθή εκτέλεση του πειράματός τους. Τα προσαρτήματα περιέχουν διορθώσεις, απλοποιήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περάσουν οι φοιτητές στο κείμενο των αντίστοιχων ασκήσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Σημειώσεις του Kαθηγητή τμήματος Φυσικής ΠΚ κ. Ανδρέα Ζέζα, έκδοση 2017)

Απλές Μετρήσεις και Σφάλματα - Προσάρτημα
Απλό και Φυσικό Εκκρεμές - Προσάρτημα
Απλή Κυκλική Κίνηση - Προσάρτημα
Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώματος - Προσάρτημα
Ταχύτητα και Επιτάχυνση - Προσάρτημα
Περιοδική Κίνηση - Προσάρτημα
Ηλεκτρικό Ισοδύναμο της Θερμότητας - Θερμική Αγωγιμότητα Μετάλλων - Προσάρτημα
Θερμιδομετρία και Θερμοστοιχεία - Προσάρτημα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Οδηγίες για το Εργαστήριο - Γραφικές παραστάσεις (παρουσίαση Μ. Σπανάκη, 2018)
Διαφάνειες για τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (Δημήτρης Στεφανάκης)
Τυπολόγιο σφαλμάτων και διαγραμμάτων (Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων)
Πρώτη σελίδα της εργαστηριακής αναφοράς.

Κανονισμός Εργαστηρίου