Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 4

Ασκήσεις

Οδηγίες για τις ασκήσεις

Από το 3ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

  1. Η άσκηση 1 (επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο Gauss, χωρίς pivoting). Εφαρμόστε τον κώδικα για τους πίνακες που δίνονται στο αρχείο GAUSS1.DAT. Το αρχείο περιέχει σε διαδοχικές γραμμές την τάξη του πίνακα Α, τα στοιχεία του Α κατά γραμμές, και τα στοιχεία του Β.

    Απάντηση: F77   F90  C++  Python

  2. Η άσκηση 2 (επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο Gauss με pivoting). Γράψτε πρόγραμμα που να διαβάζει από το αρχείο GAUSS2.DAT τα στοιχεία των πινάκων Α, Β και να υπολογίζει τη λύση του συστήματος Αx=Β. Το αρχείο περιέχει σε διαδοχικές γραμμές την τάξη του πίνακα Α, τα στοιχεία του Α κατά γραμμές, και τα στοιχεία του Β. Υπόδειξη: Τροποποιήστε την υπορουτίνα της απλής απαλοιφής που γράψατε στην προηγούμενη άσκηση.

    Απάντηση: F77   F90  C  C++  Python