Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 4

Ασκήσεις

Από το 3ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

 1. Η άσκηση 1 (επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο Gauss). Εφαρμόστε τον κώδικα για τους πίνακες που δίνονται στο αρχείο GAUSS1.DAT. Το αρχείο περιέχει σε διαδοχικές γραμμές την τάξη του πίνακα Α, τα στοιχεία του Α κατά γραμμές, και τα στοιχεία του Β.

  Απάντηση: F77   F90  C++

  Python

 2. Η άσκηση 2 (επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο Gauss με μερική οδήγηση). Γράψτε πρόγραμμα που να διαβάζει από το αρχείο GAUSS2.DAT τα στοιχεία των πινάκων Α, Β και να υπολογίζει τη λύση του συστήματος Αx=Β. Το αρχείο περιέχει σε διαδοχικές γραμμές την τάξη του πίνακα Α, τα στοιχεία του Α κατά γραμμές, και τα στοιχεία του Β. Υπόδειξη: Τροποποιήστε την υπορουτίνα της απλής απαλοιφής που γράψατε στην προηγούμενη άσκηση.

  Απάντηση: F77   F90  C  C++  Python

 3. Η άσκηση 9 (επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο LU).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++