Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 5

Ασκήσεις

Από το 3ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

 1. Η άσκηση 4 (μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++   C++  

 2. Η άσκηση 5 (αντιστροφή πίνακα).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++

 3. Η άσκηση 6 (ορίζουσα πίνακα).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++

 4. Η άσκηση 8 (εύρεση ιδιοτιμών).

  Απάντηση: F77  F90  C  C++