Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 6

Ασκήσεις

 1. Η άσκηση 11 του 3ου Κεφαλαίου των Σημειώσεων (επίλυση μη γραμμικού συστήματος).

  Απάντηση: F77 F90  C  C++

 2. Από το 4ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

 3. Η άσκηση 1α (παρεμβολή με τύπο Lagrange) του 4ου Κεφαλαίου των Σημειώσεων.

  Απάντηση: F77  F90  C  C++

 4. Η άσκηση 1β (παρεμβολή με τύπο Newton) του 4ου Κεφαλαίου των Σημειώσεων.

  Απάντηση: F77   F90   C   C++

 5. Η άσκηση 3 (παρεμβολή με λόγο πολυωνύμων) του 4ου Κεφαλαίου των Σημειώσεων.

  Απάντηση: F77   F90   C++