Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 7

Ασκήσεις

Οδηγίες για τις ασκήσεις

  Από το 4ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

 1. Η άσκηση 1α (παρεμβολή με τύπο Lagrange).

  Απάντηση: F77  F90  C  C++  Python

 2. Η άσκηση 1β (παρεμβολή με τύπο Newton).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++   Python

 3. Η άσκηση 1γ (παρεμβολή με επίλυση πλήρους συστήματος).

  Απάντηση:   C   C++   Python

 4. Η άσκηση 3 (παρεμβολή με λόγο πολυωνύμων).

  Απάντηση: F77   F90   C++

 5. Η άσκηση 4 (παρεμβολή με spline).

  Απάντηση: F77   F90   C   C++   Python