Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 7

Ασκήσεις

Από το 4ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

  1. Η άσκηση 4 (παρεμβολή με spline).

    Απάντηση: F77   F90   C   C++

  2. Η άσκηση 5 (προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων). Εφαρμόστε την για την προσέγγιση της συνάρτησης που δίνεται από τα σημεία στο αρχείο. Σε αυτό, η πρώτη γραμμή περιέχει το πλήθος των σημείων και ακολουθούν σε διαδοχικές γραμμές τα ζεύγη τιμών x, y.

    Απάντηση: F77  F90  C  C++

  3. Η άσκηση 6 (προσδιορισμός σταθεράς Stefan—Boltzmann).

    Απάντηση: F77  F90  C  C++