Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 8

Ασκήσεις

  1. Υπολογίστε την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο στο x=2.5, της συνάρτησης που δίνεται από τα σημεία στο αρχείο (είναι το sin2(x)). Σε αυτό, η πρώτη γραμμή περιέχει το πλήθος των σημείων και ακολουθούν σε διαδοχικές γραμμές τα ζεύγη τιμών x, y. Για τον υπολογισμό των παραγώγων χρησιμοποιήστε όλα τα σημεία.

    Απάντηση: F77  F90  C++