Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 8

Ασκήσεις

Οδηγίες για τις ασκήσεις

Από το 4ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

  1. Η άσκηση 5 (προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων). Εφαρμόστε την για την προσέγγιση της συνάρτησης που δίνεται από τα σημεία στο αρχείο. Σε αυτό, η πρώτη γραμμή περιέχει το πλήθος των σημείων και ακολουθούν σε διαδοχικές γραμμές τα ζεύγη τιμών x, y.

    Απάντηση: F77  F90  C  C++

  2. Η άσκηση 6 (προσδιορισμός σταθεράς Stefan—Boltzmann).

    Απάντηση: F77  F90  C  C++

  3. Η άσκηση 8 (υπολογισμός παραγώγων).

    Απάντηση:  F77  F90  C  C++