Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ETY213)

Εργαστήριο 9

Ασκήσεις

Οδηγίες για τις ασκήσεις

Από το 5ο Κεφάλαιο των Σημειώσεων:

 1. Η άσκηση 1 (αλγόριθμος τραπεζίου για ολοκλήρωση).

  Απάντηση: F77  F90  C++  Python 

 2. Η άσκηση 2 (αλγόριθμος Simpson για ολοκλήρωση).

  Απάντηση: F77  F90  C  C++  Python 

 3. Η άσκηση 3 (3/8 Simpson + 1/3 Simpson). Να την εφαρμόσετε για να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα της f(x) που δίνεται με τη μορφή σημείων x,y στο αρχείο. Η πρώτη γραμμή του αρχείου περιέχει το πλήθος των σημείων, τα οποία ακολουθούν. Τα σημεία ισαπέχουν.
  [Η συνάρτηση f(x) είναι η ex sinx στο [0,3]. Υπολογίστε την ακριβή τιμή για να μπορείτε να συγκρίνετε.]

  Απάντηση: F77  F90  C  C++ 

 4. Η άσκηση 6 (ολοκλήρωση Romberg).

  Απάντηση: F77  F90 

 5. Η άσκηση 7 (ολοκλήρωση Gauss-Legendre).

  Απάντηση: F77    F90    C    C++ 

 6. Η άσκηση 8 (μέθοδος ολοκλήρωσης Gauss-Hermite).

  Απάντηση: F77  F90  C++