Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι:
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++

Αποτελέσματα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2019

Αριθμός ΜητρώουΤελικός
7202
13191
39315
39800
44095
44995
46102,5
46457,5
47295
48026
48238,5
49328,5
49679
49805
50021
50082
50335
50455
50522
50902