ΕΤΥ-260
Θερμοδυναμική

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr, dvlasso@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391469
γραφείο
Δ-102, ΙΤΕ
ώρες γραφείου
  • Τρίτη, Τετάρτη 19.00-20.00 (τις ημέρες που γίνεται το μάθημα από τον Δ. Βλασσόπουλο) στο γραφείο Ε-116, κτίριο Μαθηματικού,
  • κατόπιν συννενοήσεως με τον διδάσκοντα

Επικουρικό έργο

Χριστίνα Πυρομάλη
email
cpyromali@gmail.com
τηλέφωνο
2810391260
ώρες γραφείου
Τετάρτη 15:00-17:00 στο ΙΤΕ (εργαστήριο πολυμερών-κολλοειδών), γραφείο Β-101 (κεντρικό κτίριο ΙΤΕ, ισόγειο, αριστερά από είσοδο)

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Σημειώσεις Διαλέξεων


Σημειώσεις Στατιστικής Θερμοδυναμικής Γ. Φανουργάκη

Συνοπτικό Τυπολόγιο Θερμοδυναμικής (Χ. Πυρομάλη)

Εργασίες (Homework)

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Πρόοδος40% (ΕΥ)
Ασκήσεις0%
Τελικό διαγώνισμα60%
Επαναληπτικό Σεπτεμβρίου100%

Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς κινητά και χωρίς βοηθήματα.

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων


Παλαιές Πρόοδοι

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις διαλέξεων.
  2. P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, ΠΕΚ, 2014.
  3. Α. Πολυζάκης, Θερμοδυναμική και προχωρημένη θερμοδυναμική, HeatCoolPower 2013.
  4. E. Fermi, Θερμοδυναμική, ΠΕΚ, 2002.
  5. Η. Π. Γυφτόπουλος, G. P. Beretta, Θερμοδυναμική, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ 2007.
  6. J. M. Smith, H. C. van Ness, M. M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 5th edition, McGraw-Hill, 1996 (Ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ 2013).
  7. A. B. Pippard, The Elements of Classical Thermodynamics, Cambridge, 1957.