ΕΤΥ-301
Ηλεκτρομαγνητισμός

Διδάσκων

Ανδρέας Λυμπεράτος
email
lyb@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394286
γραφείο
B211, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου

Ανακοινώσεις

Ύλη Μαθήματος

Ενδεικτική Ύλη και επιλογή ασκήσεων από το ΝΕΟ βιβλίο του D. J. Griffiths

Κεφ. 1
Ασκήσεις: 1.2, 1.5, 1.6, 1.13, 1.16, 1.19-1.21, 1.26-1.28, 1.32, 1.33, 1.36-1.39, 1.41-1.44, 1.46-1.48, 1.49-1.51, 1.53, 1.58, 1.60, 1.62
Κεφ. 2 (δεν θα εξετασθεί το 2.5.3)
Ασκήσεις: 2.1-2.6, 2.9, 2.10, 2.11-2.18, 2.19, 2.20, 2.21-2.24, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35-2.36, 2.42, 2.45, 2.46
Κεφ. 3 (από το Κεφ. 3.4 διαβάστε μόνο για δίπολα, δηλαδή τα Παρ. 3.10 και 3.4.4)
Ασκήσεις: 3.7-3.10, 3.12-3.15, 3.17-3.18, 3.31, 3.33, 3.37
Κεφ.4 (μη διαβάσετε το 4.4.2)
Ασκήσεις: 4.5-4.8, 4.10-4.12, 4.14-4.21, 4.26, 4.27, 4.31-4.33, 4.38
Κεφ.5
Ασκήσεις: 5.4-5.6, 5.7-5.9, 5.10α, 5.11, 5.12

Ενδεικτική Ύλη και επιλογή ασκήσεων από το ΠΑΛΑΙΟ βιβλίο του D. J. Griffiths

Κεφ. 1
Ασκήσεις: 1.2, 1.6, 1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.20-1.22, 1.27-1.29, 1.31, 1.33, 1.35-1.38, 1.40-1.43, 1.45-1.48, 1.50-1.52, 1.54, 1.57, 1.60-1.62
Κεφ. 2 (δεν θα εξετασθεί το 2.5.3)
Ασκήσεις: 2.1-2.6, 2.9, 2.10, 2.11-2.18, 2.19, 2.20, 2.21-2.24, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.43, 2.46, 2.47
Κεφ.3 (από το Κεφ. 3.4 διαβάστε μόνο για δίπολα, δηλαδή τα Παρ.10 και 3.4.4)
Ασκήσεις: 3.6-3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18,3.19,3.31, 3.33, 3.37
Κεφ.4 (μη διαβάσετε το 4.4.2)
Ασκήσεις: 4.5-4.8, 4.10-4.12, 4.14-4.21,4.27,4.28,4.34-4.36
Κεφ.5
Ασκήσεις: 5.3-5.5, 5.7-5.9, 5.10α, 5.11,5.12

Homework

Παράδοση στις 16/10/2019
homework 1 (Update 14/10/2019)
Παράδοση στο μάθημα ή στη θυρίδα μου στις 13/11/2019
homework 2

Classworks

Classwork 1
Λήψη
Classwork 2
Λήψη
Classwork 3
Λήψη
Classwork 4
Λήψη
Classwork 5
Λήψη
Classwork 6
Λήψη
Classwork 7
Λήψη
Classwork 8
Λήψη
Classwork 9
Λήψη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Homework10%
Πρόοδος45%
Τελική εξέταση45%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης προσμετρά 90% εάν η συνολική βαθμολογία σε αυτή τη περίπτωση είναι καλύτερη. Συμμετοχή στη πρόοδο δίνει επιλογή εξέτασης τον Ιανουάριο επί της υπόλοιπης ή εφ’ όλης της ύλης.

Θέματα εξετάσεων


Πρόοδοι


Βιβλιογραφία

  1. D. J. Griffiths, "Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική", Τόμος Ι και ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  2. Feynman, Lectures on Physics, Vol. II, Addison and Wesley
  3. Wangness, ‘Electromagnetic fields’, Wiley
  4. D. Corson and P. Lorrain, "Introduction to Electromagnetic Fields and Waves", Freeman and Company
  5. L. Landau, "Electrodynamics of continuous media", Oxford Univ. Press
  6. D. T. Edmonds, "Electricity and magnetism in biological systems", Oxford Univ. Press

facebook icon