Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-302
Οπτική και Κύματα

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
6ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική ΙΙ, ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Εργασίες/Project: 20
 • Μελέτη (καθοδηγούμενη και μη): 10+56
 • Σύνολο: 125

Διδάσκων

Δημήτρης Παπάζογλου
email
dpapa@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394281
γραφείο
B-213, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 10:00-12:00

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 13:00-16:00 Σύνδεσμος BigBlueButton

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

 1. Κύματα στην φύση
 2. Κυματική διάδοση
 3. Γεωμετρική οπτική, Φακοί και κάτοπτρα
 4. Πόλωση
 5. Συμβολή
 6. Περίθλαση
 7. Πηγές - Ανιχνευτές φωτός

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σημειώσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα στο e-class.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η συμμετοχή στο project είναι προαιρετική. Η βαθμολογία του θα είναι επικουρική στο ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω. Η παρουσίαση θα αφορά ένα θέμα στην ευρύτερη περιοχή της οπτικής και θα έχει διάρκεια 10 λεπτά. Τα θέματα των παρουσιάσεων, καθώς και οι όποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτά θα δίνονται στην διάρκεια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

 1. Οπτική, Βασικές αρχές και εφαρμογές, Hecht Eugene (επιστ. επιμ. Βες Σωτήρης)
 2. Σημειώσεις του μαθήματος.
 3. "Topics in Optics", E. Hecht, μεταφρασμένο στα ελληνικά ως "Οπτική" από Ι. Σπυριδέλη, Schaum's Outline Series.
 4. "Introduction to Modern Optics", G.R. Fowles, Dover, (1989).

Προχωρημένα βοηθήματα

 1. "Principles of Optics", M. Born, E. Wolf.
 2. "Introduction to Fourier Optics", J. W. Goodman, McGraw-Hill, (1996).