ΕΤΥ-335
Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία

Διδάσκουσα

Μαρία Χατζηνικολαΐδου
email
mchatzin@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394276 (γραφείο) & 394277 (εργαστήριο)
γραφείο
208α, κτήριο Βιολογίας
εργαστήριο
225, κτήριο Βιολογίας
ώρες γραφείου
Τρίτη 13:00-14:00 (στο γραφείο ή στο εργαστήριο)

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Σημειώσεις Διαλέξεων


Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία

  1. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία (απόδοση στα ελληνικά), Έβδομη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014

facebook icon