ΕΤΥ-440
Εργαστήριο Κατασκευών και Μηχανολογικού Σχεδίου

Διδάσκων

Ν. Χρόνης
email
chronis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394289
γραφείο
Ε-114 Μαθηματικού

Ώρες και Αίθουσες Διδασκαλίας

Θεωρία
Τετάρτη 10:15-11:30, Αιθ. Α210 Μαθηματικού.
Εργαστήριο
Τετάρτη 11:30-14:00, στο εργαστήριο υπολογιστών, αιθ. Ε-109, κτίριο Μαθηματικού.

Ανακοινώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή-Ασκήσεις10%
Πρόοδος30%
Τελική Εξέταση60%

Σημειώσεις

Εντολές AUTOCAD

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία