ΕΤΥ-445
Ρευστοδυναμική

Διδάσκων

Νίκος Χρόνης
email
chronis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394289
γραφείο
Γραφείο Ε-114, κτίριο Μαθηματικού.
ώρες γραφείου

Ώρες και Αίθουσα Διδασκαλίας

Δευτέρα 13:00-16:00, Αιθ. Α210 Μαθηματικού

Ανακοινώσεις

Αντικείμενο –Σκοπός

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μία ορθολογική περιγραφή των εξισώσεων διατήρησης ορμής, μηχανικής ενέργειας και συνέχειας για διάφορα υλικά και συνθήκες. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

Διδακτέα Ύλη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή/Παρουσίαση10%
Πρόοδος40%
Τελική Εξέταση50%

Σημειώσεις

Δείγμα άσκησης Reynolds

Βιβλιογραφία

“Fundamentals of Fluid Mechanics”, by Munson, Okiishi, Huebsch, Rothmayer (7th Edition, Wiley)