ΕΤΥ-452
Σύνθεση Πολυμερών

Διδάσκουσα

Μαρία Βαμβακάκη
email
vamvakak@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810545019

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία