ΕΤΥ-471
Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών

Διδάσκων

Γιώργος Πετεκίδης
email
georgp@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391490
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-109

Διεξαγωγή μαθήματος

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Υλικά II: Πολυμερή-Κολλοειδή

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος

Σημειώσεις

Θέματα εργασιών

Topics for work assignments and presentations for the course: "Introduction to Colloidal Dispersions" ETY-471

  1. Colloids for Energy applications.
  2. Colloids in food.
  3. Colloids for cosmetics.
  4. Rheological applications of colloidal systems.
  5. Colloidal systems in microfluidic and optofluidic applications
  6. Colloids in biomedical applications.

Requirements

5-10 pages written essay

20 min oral presentations

Can be undertaken by 1 or a group of 2 students


Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων