ΕΤΥ-482
Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διδάσκων

Χ. Κατσίδης
email
katsidis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο

Σημειώσεις

Τεχνολογία Κατασκευής Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής

 1. Ημιαγωγοί
 2. Ανάπτυξη Πυριτίου
 3. Δίοδος και Διπολικό Transistor Επαφής
 4. Transistor επίδρασης πεδίου–FET
 5. Transistor MOSFET
 6. Κατασκευή Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής

Βασικά Χαρακτηριστικά Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής και Εφαρμογές

 1. Χαρακτηριστικές I-V
 2. Ψηφιακά Κυκλώματα Μικροηλεκτρονικής
 3. Ψηφιακά Κυκλώματα MOS/CMOS

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Project45%
Τελική Εξέταση55%

Βιβλιογραφία

Τεχνολογία Κατασκευής Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής

 1. Millman J. & Halkias C., "Integrated Electronics. Analog and Digital Circuits and Systems", McGraw Hill (1972).
 2. Millman J. & Grabel A., "Μικροηλεκτρονική", 2η ΄Εκδοση, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (1996).
 3. Οικονόμου Ν. Α. & Θαναηλάκης Α. Κ., "Φυσική και Τεχνολογία των Ημιαγωγών", Θεσσαλονίκη (1980).
 4. Pierret, R. F., "Semiconductor Device Fundamentals", Addison-Wesley, International Edition (1996).

Βασικά Χαρακτηριστικά Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής και Εφαρμογές

 1. Καρύμπακας Κ., "Γενική Ηλεκτρονική", Τόμος Α, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (1986).
 2. Millman J. & Halkias C., "Integrated Electronics. Analog and Digital Circuits and Systems". McGraw Hill (1972).
 3. Millman J. & Grabel A., "Μικροηλεκτρονική", 2η ΄Εκδοση, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (1996).