ΕΤΥ-494
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική

Διδάσκων

Νίκος Χρόνης
email
chronis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394289
γραφείο
E-114, κτήριο Μαθηματικού

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία