ΕΤΥ-598
Βιοοργανικές Νανοδομές–Υπερμοριακή Χημεία

Διδάσκουσα

Κέλλυ Βελώνια
email
velonia@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394036
γραφείο
Γ216, κτήριο Χημικού
ώρες γραφείου
Δευτέρα 9-11

Ανακοινώσεις

Το blog του μαθήματος: 598bionano.wordpress.com

Το μάθημα της Πέμπτης 3/10 θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Από την επόμενη εβδομάδα, θα γίνεται τις Παρασκευές στις 10:00.

Η επόμενη προγραμματισμένη διάλεξη για το μάθημα αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα (εξαιτίας του σεμιναρίου ασφαλείας). Επόμενο μάθημα -εκτάκτως- Δευτέρα 14.10.2019, 16:00, Β2 Χημικού.

Περιγραφή / Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Ανάλυση των αρχών που διέπουν την αυθόρμητη και προγραμματισμένη δημιουργία (βιο)νανοδομών. Βασικές αρχές υπερμοριακής χημείας. Εφαρμογή αρχών της υπερμοριακής χημείας στη δημιουργία νανοδομών, παραδείγματα μελετών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Νέα -υπερμοριακά- (βιο)ϋλικά, εξειδικευμένες εφαρμογές στους τομείς της νανο- και βιο- τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

  1. Νανοτεχνολογία: ορισμός, προσεγγίσεις, προοπτικές.
  2. Υπερμοριακή Χημεία: Ορισμός και βασικές αρχές. Αυτοοργάνωση.
  3. Διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Αυτοοργάνωση: Αμφίφιλα μόρια. Πολυμερή, ελικοειδή πολυμερή, υπερμοριακά πολυμερή. Πεπτίδια. Πρωτεΐνες. Ολιγονουκλεοτίδια.

Λέξεις-κλειδιά

Νανοδομές, βιοϋλικά, (Βιο)τεχνολογία, υπερμοριακή χημεία.

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα παρέχει μία αναλυτική πρώτη θεώρηση της υπερμοριακής χημείας και των μεθόδων κατασκευής αυτοοργανούμενων (βιο)νανοδομών. Στοχεύει στην κατανόηση των αρχών της υπερμοριακής χημείας διαμοριακών αλληλεπιδράσεων που καθορίζουν τον σχηματισμό υπερμοριακών δομών. Οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις αυτοοργάνωσης συστημάτων host-guest και λειτουργικών υπερμοριακών διατάξεων αναλύονται χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη Φύση και τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις σχεδιασμού υπερμοριακών συστημάτων παρουσιάζονται μαζί με τις ιδιότητες και λειτουργίες τους. Μαθησιακοί στόχοι: το μάθημα στοχεύει να παρέχει γνώση των βασικών ορισμών και εννοιών της υπερμοριακής χημείας, επισκόπηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων που διέπουν την αυτοοργάνωση και την εφαρμογή της στους ζώντες οργανισμούς και τις συνθετικές νανοδομές και τέλος μία πρώτη θεώρηση των σύγχρονων τάσεων στο σχεδιασμό υπερμοριακών συγκροτημάτων και συσκευών με βάση την επίκαιρη βιβλιογραφία.

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Σεμινάριο60%
Εργασία20%
Τελική Εξέταση20%

Εργασίες

Βοηθητικά Συγγράμματα

(είναι διαθέσιμα στη βιβλιοοθήκη του ΠΚ)

  1. "Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry", Jonathan W. Steed, David R. Turner and Karl J. Wallace. John Wiley & Sons, Ltd:  Chichester. 2007.
  2. "Supramolecular chemistry: Concepts and perspectives", J.-M. Lehn, VCH, Weinheim 1995.
  3. "Application of supramolecular chemistry", Schneider, H.J., , CRC Press 2012.