Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προπτυχιακά μαθήματα του ΤΕΤΥ ακ. έτους 2015-2016

Χειμερινό εξάμηνο

ΕξάμηνοΚωδικόςΤίτλος
ΑΕΤΥ-101Γενική Φυσική I
ΑΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά I
ΑΕΤΥ-121Γενική Χημεία
ΑΕΤΥ-141Υλικά I
ΑΕΤΥ-011Αγγλικά I
ΑΕΤΥ-114Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I
ΓΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική
ΓΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής I
ΓΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις I
ΓΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία
ΓΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών
ΓΕΤΥ-260Θερμοδυναμική
ΕΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός
ΕΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης
ΕΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία
ΕΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
ΕΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών
ΕΕΤΥ-349 Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών
ΖΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών
ΖΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές
ΖΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή
ΖΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών
ΖΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών
ΖΕΤΥ-490Φωτονικά Υλικά

Εαρινό εξάμηνο

ΕξάμηνοΚωδικόςΤίτλος
ΒΕΤΥ-102Γενική Φυσική II
ΒΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά II
ΒΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΒΕΤΥ-122Οργανική Χημεία
ΒΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας
ΒΕΤΥ-012Αγγλικά II
ΔΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής II
ΔΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις II
ΔΕΤΥ-213Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II
ΔΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
ΔΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ
ΔΕΤΥ-242 Υλικά III
ΔΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι
ΣΤΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα
ΣΤΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II
ΣΤΕΤΥ-340 Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών
ΣΤΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών
ΣΤΕΤΥ-362 Υλικά V
ΣΤΕΤΥ-346 Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών
ΣΤΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
ΣΤΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών
ΗΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών
ΗΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών
ΗΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά
ΗΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική
ΗΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών I