Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προπτυχιακά μαθήματα του ΤΕΤΥ ακ. έτους 2017-2018

Χειμερινό εξάμηνο

ΕξάμηνοΚωδικόςΤίτλος
ΑΕΤΥ-101Γενική Φυσική I
ΑΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά I
ΑΕΤΥ-121Γενική Χημεία
ΑΕΤΥ-141Υλικά I
ΑΕΤΥ-011Αγγλικά I
ΑΕΤΥ-114Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I
ΓΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική
ΓΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής I
ΓΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις I
ΓΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία
ΓΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών
ΓΕΤΥ-260Θερμοδυναμική
ΓΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι
ΕΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός
ΕΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης
ΕΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία
ΕΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
ΕΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών
ΕΕΤΥ-242 Υλικά III
ΕΕΤΥ-349 Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών
ΖΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών
ΖΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές
ΖΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή
ΖΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική
ΖΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου

Εαρινό εξάμηνο

ΕξάμηνοΚωδικόςΤίτλος
ΒΕΤΥ-102Γενική Φυσική II
ΒΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά II
ΒΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΒΕΤΥ-122Οργανική Χημεία
ΒΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας
ΒΕΤΥ-012Αγγλικά II
ΔΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής II
ΔΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις II
ΔΕΤΥ-213Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II
ΔΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
ΔΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ
ΣΤΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών
ΣΤΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα
ΣΤΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II
ΣΤΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών
ΣΤΕΤΥ-362 Υλικά V
ΣΤΕΤΥ-346 Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών
ΣΤΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
ΗΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών
ΗΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών
ΗΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά
ΗΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική
ΗΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών I
ΗΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών
ΗΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών
ΗΕΤΥ-490Φωτονικά Υλικά
ΗΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών
ΗΕΤΥ-248 Χημική και Δομική Ανάλυση Υλικών
ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών