Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα από και προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ προς τους φοιτητές του

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ για φοιτητές άλλων Τμημάτων

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων για φοιτητές του ΤΕΤΥ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Προσφερόμενα Παιδαγωγικά μαθήματα στη Σχολή

Προσφερόμενα Ιδρυματικά Μαθήματα

Σύμφωνα με την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα αυτά για τη λήψη πτυχίου έως δύο μαθήματα που θα προσμετρηθούν στις ελεύθερες επιλογές μαθημάτων άλλων τμημάτων. Αν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει παραπάνω μαθήματα, μπορεί να το κάνει, απλά τα μαθήματα αυτά δεν θα συνυπολογιστούν για τη λήψη πτυχίου, θα αναφέρονται στο παράρτημα διπλώματος.

Λόγω συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ωστόσο προτείνουμε στους φοιτητές μας να επιλέξουν τα αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα (ΕΤΥ-207, ΕΤΥ-209, ΠΚ1004).

Σε περίπτωση δήλωσης των εν λόγω μαθημάτων από τους φοιτητές του τμήματός μας τα ECTS που θα αποκτηθούν, θα υπολογιστούν ως ελεύθερες μονάδες(*) κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα έξτρα παιδαγωγικά μαθήματα που παρακολουθείτε.

(*) Ελεύθερες μονάδες είναι οι μονάδες που αποκτούνται από μαθήματα που δεν υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, αναφέρονται όμως στο παράρτημα διπλώματος.

Προσφερόμενα Μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στη Σχολή

Όποιος/α φοιτητής/τρια ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ε.Ι.Φ., θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat@materials.uoc.gr).

Τα ects από τα μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων δεν υπολογίζονται στις μονάδες λήψης πτυχίου του Τμήματος.