Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα από και προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ προς τους φοιτητές του

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ για φοιτητές άλλων Τμημάτων

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων για φοιτητές του ΤΕΤΥ

Προσφερόμενα Παιδαγωγικά μαθήματα στη Σχολή

Προσφερόμενα Μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στη Σχολή

Όποιος/α φοιτητής/τρια ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ε.Ι.Φ., θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat@materials.uoc.gr).

Τα ects από τα μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων δεν υπολογίζονται στις μονάδες λήψης πτυχίου του Τμήματος.