ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ29/0713-16ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ04/0909-12Α3 (ΧΗΜ.), Β2 (ΧΗΜ.)ΚΕΛΙΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ136
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ04/0913-16ΑΜΦ. ΑΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ50
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ04/0917-20ΑΙΘ.1ΚΟΝΔΥΛΗΣ22
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 005/0909-12ΑΙΘ. ΗΥ 2, 3ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ67
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ05/0913-16ΑΙΘ. 2ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ38
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι: ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ06/0909-12ΑΙΘ. 1ΚΟΝΔΥΛΗΣ32
ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ06/0913-16ΑΙΘ. 1ΦΩΤΙΑΔΗΣ21
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ07/0909-12ΑΜΦ. ΑΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ51
ΥΛΙΚΑ ΙΙΙ07/0913-16ΑΜΦ. Β, ΑΙΘ. 1, 2ΣΑΒΒΙΔΗΣ23
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι07/0917-20ΑΜΦ. Α, ΒΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΑΦΕΣΑΚΗ97
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ08/0913-16ΑΙΘ. 2ΑΛΕΞΙΟΥ26
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ09/0909-12ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 1, 3ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ, ΤΡΙΧΑΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ159
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ09/0913-16ΑΜΦ. Α, ΒΚΑΦΕΣΑΚΗ, ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ118
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ11/0913-16ΑΜΦ. ΑΜΗΤΡΑΚΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ55
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ11/0917-20ΑΜΦ. ΒΒΑΜΒΑΚΑΚΗ, ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ41
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ12/0909-12ΑΜΦ.Α, Β, ΑΙΘ. 1ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ138
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι12/0913-16ΑΙΘ. 1ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ35
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ13/0909-12ΑΙΘ. 1ΦΥΤΑΣ27
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ13/0913-16ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 1, 2ΤΡΙΧΑΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ13/0917-20ΑΙΘ. 2ΜΗΤΡΑΚΗ37
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΙ14/0909-12ΑΙΘ. 2ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΣΙΔΗΣ35
ΥΛΙΚΑ ΙΙ15/0909-12ΑΜΦ. Α, ΒΠΕΤΕΚΙΔΗΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗ106
ΚΛΑΣΣΙΚΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ18/0909-12ΑΜΦ. ΒΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ45
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι18/0913-19ΑΙΘ. ΗΥ 2, 3ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ81
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ19/0909-12ΑΙΘ. 3ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ7
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ20/0909-12ΑΜΦ. ΑΒΑΜΒΑΚΑΚΗ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ53
Η/Υ ΙΙ21/0914-20ΑΙΘ. ΗΥ 2, 3ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ61
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ22/0909-12ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 3ΦΥΤΑΣ, ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ134
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ22/0913-16ΑΙΘ. 2ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΣ50
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι25/0909-12ΑΜΦ. Α, ΒΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΚΑΤΣΙΔΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ102
ΡΩΣΙΚΑ Ι, ΙΙ25/0911-14ΑΙΘ. 2ΚΑΛΠΑΧΙΔΟΥ3
ΡΩΣΙΚΑ ΙΙΙ, ΙV25/0914:30-17:30ΑΙΘ. 2ΚΑΛΠΑΧΙΔΟΥ7
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ26/0909-12ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 2ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (ΧΗΜΕΙΑΣ), ΑΛΕΞΙΟΥ, ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ130
ΥΛΙΚΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ26/0913-16ΑΜΦ. Α, ΒΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΤΡΙΧΑΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΣ86
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ27/0909-12ΑΜΦ. ΒΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ45
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι28/0909-12ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 1ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ, ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ128
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ28/0917-20ΑΙΘ. 1ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ27
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV29/0909-12ΑΜΦ. Α, Β, ΑΙΘ. 1, 2ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ, ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ191
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ29/0917-20ΑΜΦ. Α, ΑΙΘ. 1ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ89
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ30/0910-13ΑΜΦ. ΒΠΕΤΟΥΣΗΣ36

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ