ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΗΜΕΡΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
Π Π I 15/01ΔΕΥΤΕΡΑ 17-20ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ HY
Η/Υ ΙΙ 18/01ΠΕΜΠΤΗ 11-14ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ HY
Η/Υ 0 19/01ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ16-19ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ HY
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 22/01ΔΕΥΤΕΡΑ 17-20ΑΜΦ. 1, 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 23/01ΤΡΙΤΗ 17-20AΜΦ. 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 23/01ΤΡΙΤΗ 13-16ΑΜΦ. 1, 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙΙ 24/01ΤΕΤΑΡΤΗ 13-16ΑΜΦ. Α, Β ΦΥΣΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 25/01ΠΕΜΠΤΗ 13-16ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ ΙΙ 26/01ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ13-16ΑΜΦ. 2, 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ Ι 26/01ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17-20ΑΜΦ. 1, 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 29/01ΔΕΥΤΕΡΑ 13-16ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ31/01ΤΕΤΑΡΤΗ 13-16ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 01/02ΠΕΜΠΤΗ 09-12ΑΜΦ. 1, 2, 3, ΑΙΘ. Β1, Β2 ΧΗΜΙΚΟ
Φ.Σ.Κ. Ι 01/02ΠΕΜΠΤΗ 13-16ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 02/02ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ09-12ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 02/02ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17-20ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 05/02ΔΕΥΤΕΡΑ 09-12ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 05/02ΔΕΥΤΕΡΑ 13-16ΑΜΦ. 1, 2, 3, ΑΙΘ. Β1, Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 06/02ΤΡΙΤΗ 13-16ΑΜΦ. 1, 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 07/02ΤΕΤΑΡΤΗ 13-16ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 08/02ΠΕΜΠΤΗ 13-16ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ 08/02ΠΕΜΠΤΗ 09-12ΑΙΘ. 1 ΦΥΣΙΚΟ
Μ.Π.Υ. Ι 09/02ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ09-12ΑΜΦ. 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΡΩΣΙΚΑ Ι 14/02ΤΕΤΑΡΤΗ 10-13ΑΜΦ. Α, Β ΦΥΣΙΚΟ
ΡΩΣΙΚΑ ΙII 14/02ΤΕΤΑΡΤΗ 13-16ΑΜΦ. Α, Β ΦΥΣΙΚΟ
Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ 12/02ΔΕΥΤΕΡΑ 09-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 13/02ΤΡΙΤΗ 09-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΡΓ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 15/02ΠΕΜΠΤΗ 09-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ