ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ενημέρωση 05/9/2007

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική27/0809-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι27/0813-16ΑΜΦ. Α ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός27/0817-20ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-246Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών28/0809-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-204Εργ. Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Οπτική28/0813-16ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ28/0817-20ΑΜΦ. Α,Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-594Πρωτεϊνική Μηχανική & Εφαρμογές Η/Υ στη Βιοτεχνολογία29/0809-12ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-248Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών29/0813-16ΑΜΦ. 1,3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ29/0817-20ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι30/0809-12ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-482Εισαγωγή στην Μικροηλεκτρονική30/0817-20ΑΜΦ. 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών31/0813-16ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ31/0817-20ΑΜΦ. Β, ΑΙΘ. 1,3 ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-454Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών01/0913-16ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά01/0917-20ΑΜΦ. 1,2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία03/0909-12ΑΜΦ. A,Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική03/0913-16ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-012 ΕΤΥ-014Αγγλικά ΙΙ & IV03/0917-20ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-215Προχ. Προγραμματισμός Ι04/0909-12ΕΡΓ. HY 2,3 ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Συνθετικά Βιοϋλικά04/0913-16ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-488Ειδικά Κεφάλαια Μαγνητικών Υλικών04/0917-20ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών05/0909-12ΑΜΦ. Α ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-131Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία05/0913-16ΑΜΦ. 1,2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-011 ΕΤΥ-013Αγγλικά Ι, ΙΙΙ05/0917-20ΑΜΦ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών06/0909-12ΑΜΦ. 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-206Φυσική Στερεάς Κατάστασης06/0913-16ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-492Κυτταρική Βιολογία06/0917-20ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ07/0909-12ΑΜΦ. 1,2,3, ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-141Υλικά Ι08/0913-16ΑΜΦ. 1, 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης10/0909-12ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-451Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών10/0913-16ΑΜΦ. 2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική10/0917-20ΑΜΦ. Α ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-244Κλασσική Θερμοδυναμική11/0909-12ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας11/0913-16ΑΜΦ. A ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών11/0917-20ΑΜΦ. 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ12/0909-12ΑΜΦ. 2, 3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-456Δυναμική Πολυμερών12/0913-16ΑΙΘ. Β2 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών12/0917-20ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-113H/Y 013/0909-12ΕΡΓ. HY 2,3 ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-114H/Y 113/0913-16ΕΡΓ. HY 2,3 ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-347Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών13/0913-16ΕΡΓ. HY 2,3 ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-349Εργαστήριο Στερεών Υλικών19/0909-12ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία19/0913-16ΑΜΦ. A,Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία19/0917-20ΑΜΦ. Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών20/0917-20ΑΙΘ. 1 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ21/0909-12ΑΜΦ. Α,Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι22/0913-16ΑΜΦ. Α,Β ΦΥΣΙΚΟ
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι25/0913-16ΑΜΦ. 1,2,3 ΧΗΜΙΚΟ
ΕΤΥ-213H/Y 213/0913-126ΕΡΓ. HY 2,3 ΦΥΣΙΚΟ
Εξετάσεις Μαθημάτων άλλων Τμημάτων
ΒΙΟΛ-156Βιομαθηματικά14/0909-12ΑΜΦ. Α,Β, ΑΙΘ. Β,Γ
ΧΗΜ-445Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων19/0917-20ΑΜΦ. 1,2,3 ΧΗΜΙΚΟ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ