ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Ενημέρωση 28/5/2008

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-114 Η/Υ 106/0611-14Εργαστήρια Η/Υ Φυσικού
ΕΤΥ-242 Υλικά ΙΙΙ09/0617-20Αμφ.Α1,Α2,Α3(Χημικό)
ΕΤΥ-496 Μηχανική Ιστών10/0617-20Αμφ.Α3 (Χημικό)
ΜΑΘ-301Χρήση Η/Υ στην Εκπαίδευση11/0609-12Αμφ. Α1,Α2,Α3, Αιθ. Α,Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ11/0617-20Αμφ. Α1,Α2,Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-346 Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών13/0613-16Αμφ.Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-246 Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών13/0617-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-594 Πρωτεϊνική Μηχανική & Εφαρμογές Η/Υ στη Βιοτεχνολογία14/0609-12Αιθ. B2 (Χημικό)
ΕΤΥ-124 Εργ. Χημείας14/0613-16Αμφ.Α1 (Χημικό)
Α01ΠΟ1-072Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη17/0609-12Αμφ.Α,Β, Αίθ.1,3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά17/0613-16Αμφ. Α,Β (Φυσικό)
ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοατρική17/0617-20Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΧΗΜ-409Εισαγωγή στην Χημεία Τροφίμων18/0613-16Αμφ.Α1,Α2,Α3
ΕΤΥ-302 Οπτική και κύματα18/0617-20Αιθ.Β2 (Χημικό)
Α01ΠΟ1-072Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση19/0613-16Αμφ.Α,Β, Αίθ.1,3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ19/0617-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική ΙΙ20/0617-20Αμφ. Α1,Α2,Α3, Αιθ. Α,Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-248 Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών21/0613-16Αμφ. Α1,Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-244 Κλασσική Θερμοδυναμική23/0613-16Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-456 Δυναμική Πολυμερών23/0613-16Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία24/0613-16Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία25/0613-16Αμφ. Α1,Α2 (Χημικό)
ΕΤΥ-492 Κυτταρική Βιολογία26/0613-16Αμφ. Α2 (Χημικό)
ΕΤΥ-012,014Αγγλικά ΙΙ & IV26/0617-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΒΙΟΛ-156Κ - Βιομαθηματικά27/0609-12Αμφ Α,Β (Βιολογικό)
ΕΤΥ-344 Εργ. Στερεών Υλικών (Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών)27/0609-12Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ27/0613-16Αμφ. Α2 (Χημικό)
ΧΗΜ-604Χημ. Τεχν. & Νανοτεχν. 27/0613-16Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-452 Σύνθεση πολυμερών01/07Σε συνεννόηση με τη Διδάσκουσα

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ