ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ενημέρωση 28/01/2009

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι09/01 17-20Αμφ.Α,Β Φυσικό
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοιατρική Μηχανική10/0113-16Β2 Χημικό
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική11/0113-16Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών13/0117-20Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-113Η/Υ 014/019-12,12-15,15-18Εργ. Υπολ. 2,3 (Φυσικό)
ΦΥΣ-457Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ι14/0117-20Aμφ A, B, Αίθ. 1,3 Φυσικό (+ Αμφ. Βιολογίας)
ΕΤΥ-206Φυσική Στερεάς Κατάστασης15/0113-16Α1 Χημικό
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι15/019-12Α3 Χημικό
ΕΤΥ-491Βιολογία Υλικά & Συνθετικά Βιοϋλικά16/0117-20Αμφ 1 Χημικό
ΕΤΥ-131Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία17/0113-16Αμφ. 1,2,3 Χημικό
ΕΤΥ-141Υλικά Ι18/0113-16Αμφ. 1,2,3, Β2 Χημικό
ΕΤΥ-244Κλασσική Θερμοδυναμική19/0113-16Αμφ.1 Χημικό
ΕΤΥ-451Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών20/0113-16Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-303Στατιστική Θερμοδυναμική20/0117-20Αιθ. Β2 Χημικό
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης21/0113-16Αμφ. 2,3 Χημικό
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών22/0113-16Α1,Α3 Χημικό
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική23/0117-20Αμφ. 1,3, Β2 Χημικό
ΕΤΥ-011/012/013Αγγλικά Ι & IΙ & ΙΙΙ24/0117-20Αμφ. 1,2,3 Χημικό
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών24/0113-16Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών25/0117-20Αμφ. 1 Χημικό
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία26/0113-16Αμφ 1,2 Χημικό
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές νανοδομές27/019-12Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός28/019-12Αμφ. 1,2 Χημικό
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία28/0113-16Αμφ. 3 Χημικό
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι29/0110-13Αιθ. ΗΥ 3
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι29/0117-20Αμφ. 1,2,3 Χημικό
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)30/0110-12Αμφ. Α Φυσικό
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)30/0112-14Αιθ. ΗΥ 2,3
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι31/0117-20Αμφ. 1 Χημικό
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη των ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
Γ' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙΜετά το τέλος της ΕξεταστικήςΜε αίτηση στην γραμματεία

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ