ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Ενημέρωση 9/6/2009

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
*Με την επιφύλαξη διαφορετικού τρόπου εξέτασης από τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-344 Εργ. Στερεών Υλικών (Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών)25/0513-16Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ26/05Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-012,014Αγγλικά ΙΙ & IV26/0513-16Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-346 Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών26/0517-20Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική ΙΙ27/0517-20Αμφ. Α1,Α2,Α3,Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά29/0518:30-21:30Αμφ. Α1,A3 (Χημικό)
ΕΤΥ-242 Υλικά ΙΙΙ30/0517-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-452 Σύνθεση πολυμερών01/0613-16Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-124 Εργ. Χημείας01/0617-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-362 Υλικά V*02/0613-16Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-498 Μηχανική Ιστών02/0617-20Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ03/0609-18Εργαστήριο (Φυσικό)
ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ04/0609-18Εργαστήριο (Φυσικό)
ΕΤΥ-594 Κίνηση πρωτεϊνών και μοριακές μηχανές04/0613-16Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-456 Δυναμική Πολυμερών10/0613-16Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ10/0617-20Αμφ. Α1,Α2 (Χημικό)
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ11/0609-12Αμφ. Α1,Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-492 Κυτταρική Βιολογία12/0609-12Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ12/0617-20Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-248 Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών13/0613-16Αμφ. Α1,Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-246 Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών15/0609-12Αμφ. Α2,Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία16/0609-12Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία16/0616-19Αμφ. Α1,Α3, Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-114 Η/Υ 117/0609-12Εργαστήρια Η/Υ Φυσικού
ΕΤΥ-114 Η/Υ 117/0612-15Εργαστήρια Η/Υ Φυσικού
ΕΤΥ-302 Οπτική και κύματα17/0617-20Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ανόργανη Χημεία Ι25/0509-12Αμφ. Α1 (Χημικό)
ΜΑΘ-301Χρήση Η/Υ στην Εκπαίδευση30/0511-14Αμφ. Α (Φυσικό)
Παγκόσμιες Κλιματολογικές Αλλαγές01/0617-20Αμφ. Α,Β, Αιθ. 1 (Φυσικό)
Ατμοσφαιρική Χημεία02/0609-12Αμφ. Α1,Α2,Α3 (Χημικό)
Α01ΠΟ1-072Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη15/0613-16Όλες οι αίθουσες Φυσικού
Α01ΠΟ1-072Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης16/0613-16Όλες οι αίθουσες Φυσικού

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ