ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ενημέρωση 19/01/2010

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
*Αναλυτικό πρόγραμμα
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών08/0110-12Αμφ. Α Φυσικό
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 12/0113-16Α1, Α2 Χημικό
ΕΤΥ-131Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία13/0109-12Α3 Χημικό
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών13/0113-16Α1 Χημικό
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης14/0117-20Α1 Χημικό
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ15/0113-16Εργ. Υπολ. 2,3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Συνθετικά Βιοϋλικά15/0117-20Αμφ 1 Χημικό
ΕΤΥ-113ΗΥ 016/0109-20*Εργ. Υπολ. 2,3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική16/0113-16A3 Χημικό
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι18/0113-16Α1,Α2,Β2 Χημικό
ΕΤΥ-244Κλασσική Θερμοδυναμική18/0117-20Α1,Α2,Α3 Χημικό
ΕΤΥ-341Στατιστική Θερμοδυναμική19/0113-16Α2 Χημικό
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών20/0117-20Α3 Χημικό
ΕΤΥ-225Εργ. Χημείας Υλικών21/0113-16Α2 Χημικό
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία21/0117-20Α1,Α2,Α3,Β2 Χημικό
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός22/0117-20Α1,Α2 Χημικό
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ23/0109-12Αμφ. Α Φυσικό
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία23/0113-16Α1 Χημικό
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης25/0117-20Α1, Α2 Χημικό
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι26/0110-13Εργ. Υπολ. 3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία27/0109-12Α3 Χημικό
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι27/0113-16Α1,Α2 Χημικό
ΕΤΥ-011,013Αγγλικά Ι & ΙΙΙ28/0109-12Α1, Α2 Χημικό
ΕΤΥ-141Υλικά Ι28/0113-16Α1,Α2,Α3,Β2 Χημικό
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές νανοδομές28/0117-20Α3 Χημικό
ΕΤΥ-410Εργ. Αυτοματισμού29/0109-12Β2 Χημικό
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι29/0117-20Α1,Α2 Χημικό
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι02/0217-20Α1,Α2,Α3 Χημικό
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη των ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-484Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α01ΠΟ1-072Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη28/0116-19Αμφ. Α, Β, Γ, Κτήριο Λ. Κνωσσού

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ