ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ενημέρωση 08/09/2010

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ 213Η/Υ 225/813-16Αιθ. Υπολογιστών Φυσικού
ΕΤΥ 244Κλασσική Θερμοδυναμική26/813-16Α1,Α2,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 303Στατιστική Θερμοδυναμική26/817-20Α3 Χημικού
ΕΤΥ 248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών27/813-16Α1 Χημικού
ΕΤΥ 494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική27/817-20Α3 Χημικού
ΕΤΥ 246Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών28/809-12Α1 Χημικού
ΕΤΥ 112Γενικά Μαθηματικά II28/813-16Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ 302Οπτική και Κύματα28/817-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ 305Φυσική Στερεάς Κατάστασης30/813-16Α1,Α2 Χημικού
ΕΤΥ 598Βιοοργανικές Νανοδομές30/817-20Α3 Χημικού
ΕΤΥ 203Εργαστήριο Φυσικής Ι31/809-12Α3,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά31/813-16Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ 391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών31/817-20Α3 Χημικού
ΕΤΥ 306Φυσική Στερεάς Κατάστασης II1/909-12Β2 Χημικού
ΕΤΥ 481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών1/913-16Α1 Χημικού
ΕΤΥ 491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά1/917-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ 232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία2/909-12Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ 122Οργανική Χημεία2/917-20Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ 498Μηχανική Ιστών2/914-17Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ 242Υλικά III3/913-16Α1,Α2,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 141Υλικά I4/909-12Α1,Α2,Α3,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 452Σύνθεση Πολυμερών4/913-16Α3 Χημικού
ΕΤΥ 225Εργαστήριο Χημείας Υλικών4/917-20Α3 Χημικού
ΕΤΥ 594Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές5/909-12Α1 Χημικού
ΕΤΥ 201Σύγχρονη Φυσική6/917-20Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ 113Η/Υ 07/909-12
12-15
Αιθ. Υπολογιστών Φυσικού
Εγγραφή σε τμήμα
ΕΤΥ 456Δυναμική Πολυμερών7/909-12A3 Χημικού
ΕΤΥ 243Υλικά II7/913-16A1,A2,A3 Χημικού
ΕΤΥ 451Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών7/917-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ 346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών8/913-16Α2 Χημικού
ΕΤΥ 410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού8/917-20B2 Χημικού
ΕΤΥ 301Ηλεκτρομαγνητισμός8/917-20Α1,Α2,B2 Χημικού
ΕΤΥ 471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών9/909-12Α2,A3,B2 Χημικού
ΕΤΥ 121Γενική Χημεία9/913-16Α1,A2,A3 Χημικού
ΕΤΥ 124Εργαστήριο Χημείας9/917-20Α2,A3 Χημικού
ΕΤΥ 344Εργαστήριο Στερεών Υλικών10/909-12Α3 Χημικού
ΕΤΥ 011-014Αγγλικά I, II, III, IV10/917-20Α1,Α2,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 131Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία11/909-12Α1 Χημικού
ΕΤΥ 212Διαφορικές Εξισώσεις II11/913-16Α3 Χημικού
ΕΤΥ 111Γενικά Μαθηματικά I11/917-20Α1,A2,A3,B2 Χημικού
ΕΤΥ 223Ανόργανη Χημεία12/909-12Α1 Χημικού
ΕΤΥ 492Κυτταρική Βιολογία12/913-16Α1 Χημικού
ΕΤΥ 343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης13/913-16Α2,A3 Χημικού
ΕΤΥ 102Γενική Φυσική II14/909-12Α1,A2,A3,B2 Χημικού
ΕΤΥ 204Εργαστήριο Φυσικής II14/913-16Α3 Χημικού
ΕΤΥ 335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία14/917-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ 211Διαφορικές Εξισώσεις I15/913-16Α2,Α3,Β2 Χημικού
ΕΤΥ 101Γενική Φυσική Ι15/917-20Αμφ.Α,B, Αίθ.1 Φυσικού
ΕΤΥ 340Φαινόμενα Μεταφοράς15/917-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ 114Η/Υ I17/909-12
12-15
Αιθ. Υπολογιστών Φυσικού
Εγγραφή σε τμήμα
ΕΤΥ 202Σύγχρονη Φυσική II18/909-12Α1,A2 Χημικού
ΕΤΥ 484Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 500Συμμετρία στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 362Υλικά VΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 512Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών IIΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 584ΣπιντρονικήΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 215Προχωρημένος Προγραμματισμός IΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ 447Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣ 107Εννοιτριβεία Φυσικής8/909-12Αμφ. Α,Β, Αίθ.1,3 Φυσικού
ΒΙΟΛ 156Κ-Βιομαθηματικά9/913-16Αμφ. Α,Β, Αιθ. Α,Β,Γ Βιολογικού

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ