ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ενημέρωση 05/06/2012

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
* Δείτε την ανακοίνωση
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική31/0513-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-246Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών31/0517-20Αμφ. 1,2 (Χημικό)
ΕΤΥ-498Μηχανική Ιστών-Ιστοτεχνολογία01/0613-16Αμφ. 2 (Χημικό)
ΕΤΥ-012,014Αγγλικά ΙΙ & IV02/0609-12Αμφ. 1,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ05/0613-16Αμφ. 1,2, Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-452Σύνθεση πολυμερών06/0613-16Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία06/0617-20Αμφ. 1,2,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών07/0617-20Αμφ. 3 (Χημικό)
ΕΤΥ-344Εργ. Στερεών Υλικών08/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ08/0618:30-21:30Αμφ. 2 (Χημικό)
ΕΤΥ-302Οπτική και κύματα09/0609-12Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ09/0613-16Αμφ. 1,2,3 Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-594Κίνηση πρωτεϊνών και μοριακές μηχανές11/0613-16Αμφ. 3 (Χημικό)
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ12/0613-16Αμφ. 1,2,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ12/0613-16Αιθ. Φ3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά14/0617-20Αμφ. 1,2,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-492Κυτταρική Βιολογία15/0613-15Αμφ. Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία15/0615-18Αμφ. 2, Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών19/0617-20Αμφ. 3 (Χημικό)
ΕΤΥ-114Η/Υ 120/0609-12, 13-16*Εργαστήρια Η/Υ Φυσικού
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ21/0617-20Αμφ. 2,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές22/0613-16Αμφ. 3 (Χημικό)
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ23/0609-12Αμφ. 1,2,3 (Χημικό)
ΕΤΥ-362Υλικά V24/0612-15Αμφ. 1,2 (Χημικό)
ΕΤΥ-512Υπολογιστική Επιστημη Υλικών ΙΙΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-456Δυναμική ΠολυμερώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α14Π03Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσμο05/0617-20Θ201, Θ202, Θ206, Θ207, Λ202, ΑΜΦ Α, Β, Γ (Κνωσσός)
Α06Π11Η Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ελληνική Διασπορά07/0613-16Θ201, Θ202, Θ206, Θ207, Λ202, ΑΜΦ Α, Β, Γ (Κνωσσός)
ΧΗΜ-160Χημεία και Σύγχρονα Θέματα Διατροφής08/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΚΟΙΝ-108Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση13/0613-16Θ201, Θ202, Θ206, Θ207, Αμφ. Α, Β, Γ (Κνωσσός)
ΒΙΟΛ-156Κ-Βιομαθηματικά20/0609-12Αμφ. Α,Β, Αιθ. Α,Β,Γ (Βιολογικό)

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ