ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ενημέρωση 13/06/2014

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
* Δείτε την ανακοίνωση
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 10/0609-12Αμφ. Α,Β (CSD)
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 11/0613-16Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών12/0609-12Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-141Υλικά I 12/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 13/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 13/0617-20Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-391Υλικά IV 16/0609-12Αιθ. Α121 (CSD)
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 16/0613-16Αμφ. Α,Β (CSD)
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 17/0609-12Αμφ. Α,Β (CSD)
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 17/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-452Σύνθεση πολυμερών 17/0617-20Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 18/0609-12Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 18/0609-12Αιθ. Α115, Α121 (CSD)
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 18/0609-12Αιθ. Α125 (CSD)
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 18/0613-16Αμφ. 2 (Χημικό)
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 18/0617-20Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 19/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 20/0609-10Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-594Κίνηση πρωτεϊνών και μοριακές μηχανές20/0610-11Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 20/0617-20Αμφ. A,B και Αιθ. Φ2 (Φυσικό),
Αμφ. Α, Β και αίθ. Α,Β,Γ (Βιολογικό)
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία20/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 22/0609-12Αιθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 22/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 23/0609-12, 12-15*αιθ. ΗΥ, Ε-107 (Μαθηματικό)
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 23/0609-12Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 24/0609-12Αμφ. 1,2 (Χημικό)
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 24/0613-16Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-302Οπτική και κύματα 24/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική25/0610-12Αιθ. Α121, Α125 (CSD)
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 25/0613-16Αιθ. Α115, Α121 (CSD)
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 25/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 26/0613-16Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 26/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 27/0613-16Αμφ. Α,Β (CSD)
ΕΤΥ-362Υλικά V 27/0617-20Αμφ. 1 (Χημικό)
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 28/0609-12Αμφ. Β (CSD)
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 28/0610-13Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ30/0609-12Αιθ. Α210 (Μαθηματικό)
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 30/0609-12Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 30/0613-16Αιθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά30/0613-16Αιθ. Φ2 (Φυσικό)
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ 30/0616-19Αιθ. ΗΥ 3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι04/0710-13Αιθ. ΗΥ 3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-490Φωτονικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α07Π04Η εκπαίδευση στον τρίτο κόσμο20/0613-16Αμφ. Α203, αιθ. Α208, Α212, Ε204 (Μαθηματικό)
Α05Π02Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση26/0617-20Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α208, Α212, Α214-216, Ε204 (Μαθηματικό)
ΠΑΙ102Διδακτική μεθοδολογία Ι27/0613-16Αμφ. Α201, Α203 (Μαθηματικό)

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ