ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ενημέρωση 28/08/2014

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 28/0809-12Αίθ. Α115 (CSD)
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 28/0813-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 28/0817-20Αίθ. Α117, Α121 (CSD)
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 29/0817-20Αμφ. Α, Β (CSD)
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα 01/0909-12Αίθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 01/0913-16Αμφ. Β (CSD)
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 01/0917-20Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 02/0909-12Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 02/0913-16Αίθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 02/0917-20Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 03/0909-12Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-391Υλικά IV 03/0913-16Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 03/0917-20Αμφ. Β (CSD)
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 04/0909-12Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 04/0913-16Αμφ. Α, Β (CSD)
ΕΤΥ-335Μοριακή και Κυτταρική Βιοχημεία 04/0917-20Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-594Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές05/0909-12Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 05/0913-16Αμφ. Α201, Α203 (Μαθημ.)
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 05/0917-20Αμφ. A (CSD)
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 08/0909-12Αμφ. Α, Β (CSD)
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 08/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 09/0909-12Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 09/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 10/0917-20Αμφ. Β, Αιθ. 1,2 (Φυσικό)
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 10/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 (Χημικό)
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 11/0917-20Αίθ. Α117, Α121 (CSD)
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 12/0909-12Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Γενικής Χημείας 12/0913-16Αμφ. Α201 (Μαθημ.)
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 12/0917-20Αμφ. Β (CSD)
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 15/0909-12Αίθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 15/0913-16Αμφ. Α, Β (CSD)
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 15/0917-20Αίθ. Φ2 (Φυσικό)
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 16/0913-16Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 16/0917-20Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών 17/0909-12Αίθ. Φ2 (Φυσικό)
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 17/0909-12 & 12-15Αίθ. Ε107 (Μαθημ.)
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά 17/0913-16Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 18/0909-12Αμφ. Α1, Α2, Α3, Αίθ. Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 18/0913-16Αμφ. Α (CSD)
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές Νανοδομές 18/0917-20Αιθ. Α117 (CSD)
ΕΤΥ-141Υλικά I 19/0909-12Αμφ. Α1, Α2, Α3, Β2 (Χημικό)
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 19/0913-16Αμφ. Α201 (Μαθημ.)
ΕΤΥ-362Υλικά V 19/0917-20Αμφ. Β (CSD)
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ19/0917-20Αιθ. ΗΥ 3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός19/0917-20Αιθ. ΗΥ 3 (Φυσικό)
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-490Φωτονικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-512Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ