ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ενημέρωση 06/02/2015

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
*Δείτε την ανακοίνωση
ΕΤΥ-114Η/Υ I08/0109-12, 12-15, 16-19*αιθ. ΗΥ, Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ08/0117-20Α1 Χημικού
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική09/0113-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός09/0117-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
Ψ-2301Αναπτυξιακή Ψυχολογία με Έμφαση στην Εφηβεία και τη Μέση Ηλικία12/0113-16Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία12/0113-16Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών13/0109-12Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία13/0117-20Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης14/0113-16Α113, Α115 CSD
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών15/0109-12A115 CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι15/0117-20Αμφ. Α1,A2,A3 Χημικού
Α02Π03Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο16/0109-12Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία16/0113-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι19/0113-16Αμφ. Α1,Α2,A3 Χημικού
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι20/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης21/0113-16Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-391Υλικά IV22/0109-12Αμφ. Β CSD
ΚΠΑ002Διδακτική Μεθοδολογία22/0113-16Αιθ. Ε204 Μαθηματικού
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές22/0113-16Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-141Υλικά Ι22/0117-20Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι27/0109-12Αμφ. Α, Β, αιθ. Α115 CSD
Α11Π04Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ e-learning27/0113-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική27/0117-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
Α01Π01Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη28/0113-16Αμφ. Α201, Α203, αιθ. A208, A212 Μαθηματικού
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών29/0109-12Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι29/0117-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη των ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα02/0209-12Αιθ. Φ2 Φυσικού
Α05Π06Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης02/0213-16Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-243Υλικά II02/0217-20Αμφ. 2,3 Χημικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ03/0209-12αιθ. Α210,A212,A214 Μαθηματικού
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ03/0213-16Αιθ. A113, Α115 CSD
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία03/0217-20Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙI04/0209-12Αμφ. Α, αιθ. Α,Β Βιολογίας
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών04/0209-12Αιθ. A113, Α115 CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ04/0213-16Αιθ. A113, Α115 CSD
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ04/0217-20Αιθ. HY 3 Φυσικού
ΕΤΥ-215ΠΠ Ι04/0217-20Αιθ. HY 3 Φυσικού
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ04/0217-20Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών05/0209-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική05/0213-16Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά05/0217-20Αιθ. A113, Α115 CSD
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας06/0209-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-362Υλικά V06/0213-16Αιθ. A113, Α115 CSD
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία06/0217-20Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά09/0217-20Αιθ. Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-594Κίνηση πρωτεϊνών και μοριακές μηχανέςΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-452Σύνθεση ΠολυμερώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής ΗμιαγωγώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-450Φυσική ΠολυμερώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-490Φωτονικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-512Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ