ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ενημέρωση 08/09/2016

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά 25/0810-12Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 25/0816-18Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 25/0817-20Αμφ. A1,A2,A3 Χημικού
ΕΤΥ-335Μοριακή και Κυτταρική Βιοχημεία 26/0810-12Αμφ. Β, αιθ. 1 Φυσικού
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 26/0813-16Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 26/0817-20Αίθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 29/0809-12Αίθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 29/0813-16Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 29/0817-20Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 30/0809-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα 30/0817-20Αμφ. Β Φυσικού
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Γενικής Χημείας 31/0809-12Αμφ. Β Βιολογίας
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 31/0813-16Αμφ. Α,Β, Αιθ. 1 Φυσικού
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού 31/0817-20Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών01/0909-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 01/0917-20Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 02/0913-16Αμφ. Α201,Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 02/0917-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 05/0909-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός 05/0910-13Αιθ. ΗΥ 2 Φυσικού
ΕΤΥ-141Υλικά I 05/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 05/0917-20Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 06/0909-12Αμφ. A CSD
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 06/0909-12Αμφ. B, Αίθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 07/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 07/0913-16Αμφ. Α,B Φυσικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 08/0909-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 08/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 09/0909-12Αιθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 09/0913-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 09/0917-20Αμφ. Α, B Βιολογίας
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών 12/0910-12Αίθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 12/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-333Διδακτική Φυσικών Επιστημών 12/0917-20κτήριο Φυσικού
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 12/0917-20Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-362Υλικά V 13/0909-12Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-391Υλικά IV 13/0917-20Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 14/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 14/0913-16Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 14/0917-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 15/0913-16Αίθ. Α115 CSD
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 15/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 16/0909-11 & 11:30-13:30Αιθ. ΗΥ Ε-109 Μαθηματικού
ΕΤΥ-333Διδακτική Φυσικών Επιστημών 16/0917-20κτήριο Βιολογίας
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές Νανοδομές Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ