ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ενημέρωση 31/08/2017

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-248Χημική και δομική ανάλυση υλικών25/0809-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-335Μοριακή και Κυτταρική Βιοχημεία 25/0809-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 25/0813-16Αμφ. A201,A203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 25/0817-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 28/0813-16Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-391Υλικά IV 28/0817-20Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 28/0817-20Αίθ. Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 29/0809-12Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά 29/0809-12Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 29/0817-20Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 30/0809-11 & 11:30-13:30Αιθ. ΗΥ Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 30/0817-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-570Ειδικά κεφάλαια χαλαρών υλικών31/0809-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 31/0817-20Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 01/0909-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 01/0913-16Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΣΘΤΕ-201Ψυχολογία Εφήβου01/0913-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-362Υλικά V 01/0917-20Αμφ. Α,Β Βιολογίας
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 04/0909-12Αίθ. Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 04/0913-16Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 04/0917-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 05/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 05/0917-20Αμφ. Β Φυσικού
Β05Π03Αναπτυξιακές Διαταραχές05/0917:30-20:30Ρέθυμνο, Αιθ. Δ7
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 06/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Γενικής Χημείας 06/0913-16Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 07/0917-20Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 08/0913-16Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών08/0917-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 11/0909-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 11/0916-19Αιθ. ΗΥ 2, 3 Φυσικού
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 11/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 11/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 11/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141Υλικά I 12/0909-12Αμφ. Α, B CSD
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών12/0913-16Αιθ. Α2 CSD
Α05Π01Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη12/0913-16Αμφ. Α Βιολογίας
ΚΠΑ021Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης12/0917-20Αμφ. Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 13/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 13/0909-12Αιθ. B2 Χημικού
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα 13/0913-16Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΚΠΑ030Ιστορία της Εκπαίδευσης13/0913-16Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών 14/0909-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 14/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
Α01Π01Εισαγωγή στην Παιδαγωγική15/0913-16Αμφ. Α, B CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 15/0917-20Αμφ. Α, B Βιολογίας
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 15/0917-20Αμφ. Α,B Βιολογίας
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 18/0909-12Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 18/0909-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 19/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ 21/0910-13Αιθ. HY 2 Φυσικού
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός 22/0910-13Αιθ. HY 2 Φυσικού
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολ. Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-582Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές Νανοδομές Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ