ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ενημέρωση 26/01/2018

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 08/0113-16Αμφ. Α1, A2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός08/0117-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 09/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών10/0109-12Αμφ. Α,Β Βιολογίας
ΣΘΤΕ-301Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο10/0117-20Αιθ. Γ Βιολογίας
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ11/0113-16Αμφ Α,Β αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός11/0117-20Αιθ. ΗΥ 2 Φυσικού
ΣΘΤΕ-201Ψυχολογία Εφήβου11/0117-20Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α212, Α214, Ε204 Μαθηματικού
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 12/0113-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141Υλικά Ι12/0113-16Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική II12/0117-20Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική15/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι15/0117-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών16/0117-20Αιθ. Α210 Μαθηματικού
Α01Π01Εισαγωγή στην Παιδαγωγική16/0117-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης17/0109-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι17/0113-16Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές19/0109-12Αιθ. Β2 Χημικού
ΕΤΥ-391Υλικά IV19/0117-20Αμφ. Α,Β Βιολογίας
ΕΤΥ-243Υλικά II22/0109-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι22/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
Γ03Π08Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού22/0117-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης23/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
Α05Π06Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης23/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι23/0117-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία24/0109-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών24/0113-16Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι24/0117-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά25/0110-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-114Η/Υ I25/019-11, 11:30-13:30, 14-16αιθ. ΗΥ, Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-362Υλικά V25/0113-16Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΚΠΑ002Διδακτική Μεθοδολογία26/0116-18Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική I26/0111-20Αιθ. ΗΥ 2&3 Φυσικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών26/0117-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών29/0110-13Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και ΑυτοματισμούΣε συνεννόηση με το Διδάσκοντα
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Σε συνεννόηση με το Διδάσκοντα
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με το Διδάσκοντα
ΕΤΥ-202Συγχρονη Φυσική II Σε συνεννόηση με το Διδάσκοντα
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή ΒιολογίαΣε συνεννόηση με το Διδάσκοντα

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ