ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ενημέρωση 03/09/2018

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 27/0809-11Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 27/0809-11 & 11:30-13:30Αιθ. ΗΥ Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-141Υλικά I 27/0813-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 27/0817-19Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 27/0819-20:30Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-335Μοριακή και Κυτταρική Βιοχημεία 28/0809-12Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 28/0813-16Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 28/0813-16Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 28/0817-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά29/0809-12Αμφ. Β Βιολογίας
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 29/0814-16Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 29/0813-16Αμφ. Α, B, Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 29/0817-20Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 30/0809-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-362Υλικά V 30/0817-20Αμφ. Α1,A2,A3 Χημείας
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 31/0817-20Αμφ. Α,Β Βιολογίας
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 03/0913-16Αμφ. Α1,Α2,Α3 Χημικού
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 03/0917-20Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 03/0917-20Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 04/0909-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 04/0917-20Αμφ. Α,B Φυσικού
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 05/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα 05/0913-16Αμφ. Α,Β, Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 05/0917-20Αιθ. Α1, Α2 CSD
ΕΤΥ-248Χημική και δομική ανάλυση υλικών 06/0909-12Αιθ. Α2 CSD
Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 06/0913-16Αμφ. 201 Μαθηματικό
ΕΤΥ-598Βιο-οργανικές Νανοδομές 06/0917-20Αιθ. A1,Α2 ,A3 Χημικού
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 06/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολ. Επιστήμη Υλικών07/0909-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 07/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης 07/0913-16Αμφ. Α & Αίθ. Α Βιολογικό
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 07/0913-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 07/0917-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 10/0913-16Αμφ. Α1, A2, A3 Χημικού
ΣΘΤΕ-201Ψυχολογία του Εφήβου 10/0917-20Αμφ. Α Βιολογικό
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 10/0917-20Αμφ. A, Β CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 11/0909-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 11/0917-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΣΘΤΕ-101Αρχές Οικονομίας 11/0917-20Αμφ. 203, Αίθ. 214 Μαθηματικό
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 11/0909-12, 13-16, 17-20Αιθ. ΗΥ 2, 3 Φυσικού
Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης12/0913-16Αμφ. Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Γενικής Χημείας 12/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 12/0914-16Αμφ. Α, Β, αιθ. 2 Φυσικού
Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 12/0917-20Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 12/0917-20Αμφ. Α201 Μαθηματικό
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών 13/0909-12Αίθ. Α2 CSD
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία 13/0913-16Αμφ. Α Βιολογικό
ΕΤΥ-391Υλικά IV 13/0913-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 13/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών14/0913-16Αμφ. Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 14/0913-16Αίθ. Α2 CSD
Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 14/0913-15Αμφ. Α CSD
Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό14/0915-18Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 14/0917-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-490Φωτονικά Υλικά Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-582Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

facebook icon