ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ενημέρωση 14/1/2019

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-362Υλικά V07/0109-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι07/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι08/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών09/0109-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών10/0109-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής II10/0109-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 10/0113-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 10/0117-20Αμφ. Α1, A2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική II11/0109-12Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-202Συγχρονη Φυσική II11/0115-17Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός11/0117-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική14/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-391Υλικά IV14/0117-20Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-141Υλικά Ι15/0109-12Αμφ. Α, B, αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία15/0117-19Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά16/0109-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών16/0113-16Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης17/0109-12Αιθ. Α2, Α3 CSD
ΕΤΥ-114Η/Υ I18/0112:30-14:30, 15:00-17:00, 17:15-19:15αιθ. ΗΥ, Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι21/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ21/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΣΘΤΕ-201Συγκριτική Παιδαγωγική21/0117-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού & Αμφ. Α, Β & Αίθ. Α Βιολογικό
Α07Π05Η Ψυχολογία του Εφήβου22/019-12Αμφ. Α201, Α203, & Αίθ. Ε204, Α212, Α208 Μαθηματικού
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης22/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-243Υλικά II22/0109-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού22/0113-16Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι22/0117-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών23/0109-12Αμφ. Α,Β Βιολογίας
Α01Π01Εισαγωγή στην Παιδαγωγική23/0117-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού & Αμφ. Β CSD
Α05Π06Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης24/0109-12Αμφ. 201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών24/0109-12Α115, Α121 CSD
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι24/0113-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ24/0113-16συνεννόηση με την κα Καραλή
ΕΤΥ-248Χημική και δομική ανάλυση υλικών24/0117-20Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΣΘΤΕ-204Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Επιστήμης25/019-12Α212 Μαθηματικού
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική I25/0111-13, 13-15, 15-17,17-19,19-21Αιθ. ΗΥ 2&3 Φυσικού
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ25/0109-12Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία25/0113-16Αίθ. Α2 CSD
ΣΘΤΕ-206Διδασκαλία και Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες25/0117-20Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 28/0117-20Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις II 28/0117-20Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός29/0109-12Αιθ. ΗΥ 2 Φυσικού
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα ΜαθηματικάΣε συνεννόηση με το Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξεταστικής μαθημάτων σχολής
Ενημέρωση 11/1

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

facebook icon