ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ενημέρωση 18/06/2019

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 28/0509-12Αμφ. Α,Β, Α115 (CSD) 6
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 28/0513-16Αιθ. Φ2 (Φυσικού) 8
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 28/0517-20Αιθ. Φ2 (Φυσικού) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών28/0517-20Αιθ. Φ2 (Φυσικού) 6
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 29/0509-12Αμφ. Α-Β (Βιολογικού) 2
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 29/0509-12Αμφ. Α,Β (Βιολογικού) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 29/0509-12Αίθ. Α115 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 29/0517-20Αιθ. Β2 (Χημικού) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 30/0513-16Αμφ. Α201,Α203 (Μαθηματικού) 6
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά30/0517-20Αμφ. Α1,Α2,Α3 (Χημικό) 4
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 04/0609-12Αμφ. Α,Β, Α115 (CSD) 2
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 05/0609-12Αμφ. Α (Βιολογικού) 4
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 06/0609-12Αίθ. Α115 (CSD) 8
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 06/0609-12Αίθ. Α115 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 06/0617-20Αμφ. Α1,Α2,Α3, Αίθ. Β2 (Χημικού)2
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ: Ηλεκτρονικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών07/0609-12Αίθ. Α115 (CSD) 6
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 07/0613-16Αίθ. Α115 (CSD) 4
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 07/0617-20Αμφ. Α,Β (Βιολογικού) 2
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 10/0609-12Αίθ. Α115 (CSD) 6
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 10/0615-17Αμφ. Α1,Α2,Α3 (Χημικού) 6
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 11/0609-12Αμφ. Α,Β (CSD) 2
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 11/0617-20Αμφ. Α,Β, (Φυσικού) 4
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική 12/0609-12Αμφ. Α,Β (Βιολογικού) 4
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα 12/0609-12Αμφ. Α,Β (Βιολογικού) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 12/0609-12Αίθ. Α115 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 12/0617-20Αίθ. Α115 (CSD) 6
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 13/0613-16Αμφ. Α201 (Μαθηματικού) 8
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 14/0609-11Αίθ. Α115 (CSD) 8
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 18/0609-12Αμφ. Α, Β, Αίθ. 115 (CSD) 2
ΚΠΑ-030Ιστορία της Εκπαίδευσης 18/0609-12Αμφ. Α1, Α2, Α3 (Χημικού)
ΕΤΥ-114ΗΥ Ι 18/0616-18Αιθ. ΗΥ (Ε-107 Μαθηματικού)ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική 18/0617-20Αμφ. Α (Φυσικού) 8
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 19/0609-12Αμφ. Α (Βιολογικού) 6
ΕΤΥ-305Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης 19/0609-12B207 (γραφείο Ι. Ρεμεδιάκη) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΣΘΕΤΕ-207Σχολική Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες19/0617-20Αμφ. Α201,Α203 (Μαθηματικού)
Γ03Π04Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 20/0609-12Αμφ. 201,Α203 (Μαθηματικού)
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ 20/0617-20Αιθ. ΗΥ 2 (Φυσικού)4
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 20/0617-20Αμφ. Α1,A2,A3, Αίθ. Β2 (Χημικού)4
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 20/0617-20Αμφ. Α1,A2,A3, Αίθ. Β2 (Χημικού)ΕΜΒΟΛΙΜΗ
Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 21/0611-14Αμφ. Α201,Α203 Αίθ. Α214,Ε204, Α208,Α212(Μαθηματικού)

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ