ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ενημέρωση 29/07/2019

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 26/0813-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 26/0817-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 27/0809-12Αμφ. Α, Β, Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 27/0817-20Αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 27/0817-20Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 28/0812-15Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 28/0817-20Αιθ. Β2 Χημικού
ΕΤΥ-362Υλικά V 29/0817-20Αμφ. Α1,A2,A3 Χημικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 29/0817-20Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά30/0809-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-114Η/Υ Ι 30/0809:30-11:30 & 11:45-13:45Αιθ. ΗΥ Ε-107 Μαθηματικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 30/0817-20Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 30/0817-20Αίθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 02/0909-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 02/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 02/0917-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 02/0917-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 03/0909-12Αμφ. Α, B, αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 03/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 03/0917-20Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-346Επιστήμη Επιφανειών Νανοϋλικών 04/0909-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ 04/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 04/0913-16Αμφ. Α, Β, αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα 05/0913-16Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 05/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 05/0917-20Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 05/0917-20Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Γενικής Χημείας 06/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 06/0909-12Αμφ. Α, Β, αιθ. 2 Φυσικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 06/0917-20Αμφ. Α,Β Βιολογίας
ΕΤΥ-248Χημική και δομική ανάλυση υλικών 09/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141Υλικά I 09/0913-16Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 09/0917-20Αμφ. A, B CSD
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 10/0909-12, 13-16, 17-20Αιθ. ΗΥ 2, 3 Φυσικού
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 10/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 10/0909-12Αμφ. Α,B CSD
ΕΤΥ-391Υλικά IV 10/0917-20Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 11/0909-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 11/0917-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 12/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 12/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών12/0913-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 12/0917-20Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 12/0917-20Αμφ. A1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 13/0909-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 13/0913-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 13/0917-20Αμφ. Α,B Βιολογίας
ΕΤΥ-213Η/Υ ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-410Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-512Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών IIΣε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ