ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ενημέρωση 14/01/2020

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-114HY I 07/0110-12,12-14,14-16Αίθουσα ΗΥ
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 07/0109-12Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 07/0117-20Αμφ. Α Φυσικού
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 08/0109-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 09/0113-16Αιθ. Α201, Α202, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών (θεωρία) 09/0117-20Αμφ. Α1, A2 Χημικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 10/0113-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι (Προφορικές παρουσιάσεις) 10/0109-17Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 10/0117-20Αμφ. Α, Β Βιολογικού, Αίθ. Φ2 Φυσικού, Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 13/0113-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 13/0117-20Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 14/0109-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-205Καινοτομία, Επιχειρ/τα και Διανοητική Ιδιοκτησία 14/0117-20Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 15/0110-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού, Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά (Εμβόλιμη) 15/0110-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού, Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 15/0113-16Αμφ. Α, Β και Αίθ. Φ2 Φυσικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Εμβόλιμη) 16/0109-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών (Εμβόλιμη) 16/0109-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 16/0113-16Αμφ. Α201, Α203, Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 16/0117-20Αμφ. Α1, Α2, Α3, Αίθ. Β2 Χημικού
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 17/0113-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 20/0113-16Αμφ. Α1, Α2, Α3, Χημικού
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 21/0109-12Αμφ. Α, B, Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία 21/0113-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα 22/0109-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές - Υπερμοριακή Χημεία 22/0117-20Αίθ. Β2 Χημικού
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 23/0113-16Αμφ. Α201, Α203, Αίθ. Α210, Α214, Ε204 Μαθηματικού
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 24/0117-19Αμφ. Α, Β Βιολογικού, Αίθ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 27/0117-20Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι 29/0116-19Αίθ. ΗΥ Φυσικού
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-302Οπτική και Κύματα Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-491Βιολογικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Η προσέλευση για την εξέταση των μαθημάτων θα γίνεται στα αμφιθέατρα.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ